Kinnitatud EMSL Jõud juhatuse koosolekul 9.juunil 2011.a. 

Eestimaa Spordiliit Jõud aasta tegijate konkurss 2011

Üldosa

 1. Käesolev juhend kehtestab igal aastal Eestimaa Spordiliit Jõud poolt välja antava Aasta tegija auhinna, sellega kaasneva tunnuskirja, stipendiumi ja mälestuseseme määramise korra.
 2. Aasta tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust Aasta tegijatele järgmistes üleriigilistes kategooriates:

  2.1. Aasta tegija
  2.2. Aasta noortetreener

  ning järgmistes maakondlikes kategooriates:

  2.3. Aasta tegija kohaliku omavalitsuse sporditöötaja kategoorias
  2.4. Aasta piirkondlik spordisündmus

  Tingimused ja esitamine

 3. Aasta tegijate esitamine

  3.1.Aasta tegija
  3.1.1.      esitatav kandidaat on tuntud rahvusvahelisel, vabariiklikul või maakondlikul tasandil;
  3.1.2.      mõjutanud vabariigi, piirkonna või maakonna elu spordi valdkonnas;
  3.1.3.      kandidaadi tegevus peab kaasa aitama Eestimaa Spordiliidu Jõud arengule ja organisatsiooni positiivse maine kujunemisele;
  3.1.4.      nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö ja tegevus on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud EMSL Jõud arengut;
  3.1.5.      kandidaate Aasta tegija kategoorias võivad esitada maakondade spordiliidud ja EMSL Jõud juhatuse liikmed.

  3.2.Aasta noortetreener
  3.2.1.      nimetus antakse treenerile, kes on aasta jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate noorsportlaste juhendamisel maakonnas;
  3.2.2.      õpilaste kuulumine Eesti koondvõistkondadesse;
  3.2.3.      õpilaste tulemuslikkus rahvusvahelisel ja vabariiklikul tasandil;
  3.2.4.      esitatav kandidaat on ametikohal töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus;
  3.2.5.      kandidaate Aasta noortetreeneri kategoorias võivad esitada maakondade spordiliidud ja EMSL Jõud juhatuse liikmed.

  3.3.Aasta tegija kohaliku omavalitsuse sporditöötaja kategoorias
  3.3.1.      esitatav kandidaat on tuntud vabariiklikul või maakondlikul tasandil;
  3.3.2.      osalenud aktiivselt maakonna spordielu edendamisel;
  3.3.3.      omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele;
  3.3.4.      omab projektide elluviimise ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ja vajalikku oskusteavet;
  3.3.5.      ühe autasustamisele kuuluva kandidaadi Aasta tegija kohaliku omavalitsuse sporditöötaja kategoorias  esitavad maakondade spordiliidud.

  3.4.Aasta piirkondlik spordisündmus
  3.4.1.      maakonna spordiliidu või klubide poolt aasta jooksul korraldatud üleriigilise, piirkondliku või kohaliku tähtsusega võistlus, - üritus või - sündmus.
  3.4.2.      ühe autasustamisele kuuluva kandidaadi Aasta piirkondliku spordisündmuse kategoorias esitavad maakondade spordiliidud.

  Menetlus
 4. Aasta tegijate valimisel osalevad: 
  - maakondade spordiliitude esindajad;
  - EMSL Jõud president ja peasekretär
 5. Aasta tegijate selgitamisel üleriigilistes kategooriates (3.1., 3.2.) rakendatakse järgmist punktisüsteemi: 
  - vastavalt tehtud otsusele märkida arvamuslehele pingereas kolm kandidaati; 
  - esimene paigutus annab 3 punkti, teine 2 punkti, kolmas 1 punkti; 
  - kõige rohkem punkte saanud kandidaat tunnistatakse oma kategoorias Aasta tegijaks. 
  Punktide võrdsuse korral saab otsustavaks see, kellel on enam paremaid kohapunkte;
  - hääletamise tulemusena pingereas teiseks ja kolmandaks tunnistatud kandidaate autasustatakse EMSL Jõud tunnuskirja ja mälestusesemega.
 6. Maakonna spordiliitude poolt piirkondliku spordisündmuse ja kohaliku omavalitsuse sporditöötaja kategoorias esitatud kandidaate autasustatakse EMSL Jõud tunnuskirja ja mälestusesemega.
 7. Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse elektrooniliselt hiljemalt 22.novembriks e-posti aadressile helen@joud.ee
  Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.
 8. EMSL Jõud saadab esitatud kandidaatide nimekirja koos põhjendustega valijatele hiljemalt 25.novembril.
 9. Aasta tegijate auhinnad antakse üle EMSL Jõud spordiaasta lõpetamisel.
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner