Võistlussüsteem

Spordikalender

Koostöös maakondade spordiliitude, omavalitsuste ja spordiklubidega korraldame erinevaid spordiüritusi. Eestimaa Spordiliidu Jõud esindusüritusteks on iga nelja aasta järel korraldatavad Eestimaa suvemängud ja Eestimaa talimängud. Igal aastal toimuvad Eesti omavalitsuste suvemängud ja Eesti omavalitsuste talimängud, Eesti omavalitsusjuhtide suvine ja talvine mitmevõistlus ning Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused erinevatel spordialadel. Arvestades traditsioone ja kogemusi oleme suutnud luua võistlussüsteemi, kus sportlased kaitsevad eelkõige oma koduvalla või -linna ja maakonna au. Erinevate sportimisvõimaluste pakkumine populariseerib liikumisharrastust ja on hea viis elukvaliteedi tõstmiseks. EMSL Jõud üritustest osavõtt on järjepidevalt suurenenud, see tähendab, et sport on populaarne ja võistlused vajalikud. Koos maakondade spordiliitudega pöörame järjest enam tähelepanu noorte spordile eesmärgiga kaasata rohkem noori sporditegevusse.

Spordimängud

Spordimängud, mille korraldamise aluseks on Eestimaa Spordiliidu Jõud arengukava ning koostöö Eesti Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, spordialaliitude ja omavalitsustega, on leidnud kindla koha Eesti võistlussüsteemis. Spordimängude korraldamine on traditsioonidest lähtuv süstemaatiline ja järjepidev liikumisharrasuse ja spordi arendamise viis, mille ülesandeks on elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi laiemale elanikkonnale. Spordimängud on parim koht oma maakonna, linna, valla, spordiliidu või klubi teadvustamiseks. 2009. aastal muutusid maaspordimängud Eestimaa spordimängudeks ja väikelinnade mängud linnade mängudeks, mis oli väga oluline EMSL Jõud tegevuse ja võistlussüsteemi arendamisel.

Seoses haldusreformiga tuleb teha mitmeid muudatusi, enamik võistlusi on omavalitsuste vahelised ning halduspiiride muutmine muudab ka senist väljakujunenud võistlussüsteemi. Loodame, et leiame õige tee ning et traditsioonid jätkuvad.

4 aasta järel

 • Eestimaa suvemängud
 • Eestimaa talimängud

Igal  aastal

 • Eesti omavalitsuste suvemängud
 • Eesti omavalitsuste talimängud
 • Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus
 • Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Eestimaa spordimängude aastatel omavalitsuste suve- või talimänge eraldi ei toimu.

Spordimängude korraldamine 2014-2019

 

2014 

  2015 

2016 

2017

Uus võistlussüsteem

2018 

2019

 Eestimaa suvemängud

x

Kuressaare 

x

x

 Eestimaa suvemängud 

 x  Tartu  

 Eesti valdade suvemängud 

Kose

x

Vändra

Vinni

 Eesti omavalitsuste suvemängud 

Haapsalu

 x

 Eesti linnade suvemängud

Viljandi

x

Türi

 Valga  -    

 Eestimaa talimängud

x

x

x

 Valga 

 Eestimaa talimängud

 x  x

 Eesti valdade talimängud

Jõhvi 

Tahkuranna

Põlva

x

 Eesti omavalitsuste talimängud

Viljandi

Kadrina

 Eesti linnade talimängud

Rakvere

Valga

Otepää

x

 -    

Kuna Eestis on valminud hulgaliselt uusi spordirajatisi, siis on suurenenud nõudlus üle-eestiliste võistluste järele.
Järgnevate spordimängude korraldajate selgitamiseks tuleb valida parimad kohad paljude soovijate hulgast.
Talimängude korraldamise eeltingimuseks oli kaasaegse suusakeskuse ja vähemalt 6 korvpalli siseväljaku olemasolu ning suvemängude korraldamiseks on kindlasti tarvis head staadioni, spordihalli ning sobivat kohta paljude võrkpalliväljakute ülespanemiseks.

2017. aastal toimunud 13. Eestimaa talimängude korraldamiseks korraldati konkurss 3 erineva koha vahel.
2019. aastal toimuvate 15. Eestimaa suvemängude korraldamiseks laekus koostöös maakondade spordiliitudega 3 sooviavaldust:
Rakvere Linnavalitsuse, Tarumaa Omavalitsusliidu ja Tartu Linnavalitsuse ning Viljandi Linnavalitsuse poolt.
Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatus valis järgmiste Eestimaa suvemängude toimumiskohaks Tartu.

Spordimängud 2018

Arvestades haldusreformi toimuvad 2018. aastal järgmised spordimängud:

34. Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 3.- 4. märtsil 2018. aastal Viljandis.

Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
Eelturniirid meeste korvpallis toimuvad 20.-21. jaanuaril 2018.a.

Meeste korvpalis, naiste korvpallis, lauatennises. males ja kabes võib iga omavalitsus välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise kohapunktidele viie parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis olevatelt spordialadelt.

34. Eesti omavalitsuste talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Viljandi Vallavalitsuse, Viljandi Linnavalitsuse ja Viljandimaa Spordiliiduga.

43. Eesti omavalitsuste suvemängud toimuvad 7.- 8. juulil 2018. aastal Haapsalus.

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, petank, mälumäng, tennis, köievedu, discgolf ja juhtide võistlus.
Spordialad täpsustatakse ja võistlusjuhend koostatakse 2018. aastal.

43. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Haapsalu Linnavalitsuse ja Lääne Maakonna Spordiliiduga „Läänela“.

Spordimängud 2017

13. Eestimaa talimängud

Valga, 3.- 5. märts 2016.a.

Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:

 • parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku;
 • parimad linnad kahes grupis: üle 10 000 elaniku ja kuni 10 000 elanikku;
 • parimad vallad kahes grupis: üle 2 000 elaniku ja kuni 2 000 elanikku.

Talimängudel selgitatakse võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:

 • parimad maakonnad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, suusaorienteerumises, laskesuusatamises, jäähokis, suusahüpetes, ujumises, kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, naistemaadluses, motokrossis, laskmises, mälumängus ning arvestuslikuna meeste korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ning kabes;
 • parimad linnad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, meeste korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ning kabes;
 • parimad vallad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, meeste korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ning kabes.

13. Eestimaa talimängud toimuvad EOK egiidi all.
13. Eestimaa talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valga Linnavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.

25. Eesti valdade suvemängud

Vinni, 8.- 9. juuli 2017

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad vallad kahes grupis- üle 2000 elaniku ja kuni 2000 elanikku.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, mälumäng, köievedu, juhtide võistlus.

Eesti valdade suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Vinni Vallavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga.

42. Eesti linnade suvemängud

Valga, 8.- 9. juuli 2017

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad linnad kahes grupis- üle 10000 elaniku ja kuni 10000 elanikku.
Suvemängudel lubatakse osaleda ka vallasisestel linnadel.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, mälumäng, tennis, juhtide võistlus.

Eesti linnade suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valga Linnavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.

 

Spordialade võistlused

Discgolf

 • Jõud meistrivõistlused discgolfis

Judo

 • Jõud meistrivõistlused judos

Jäähoki

 • Jõud meistrivõistlused jäähokis

Kergejõustik

 • Jõud meistrivõistlused kergejõustikus
 • Olümpiavõitja Jaak Uudmäe auhinnavõistlused kolmikhüppes

Käsipall

 • Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis
 • Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis

Laskesport

 • Jõud meistrivõistlused laskmises
 • Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises
 • Jõud meistrivõistlused jahilaskmises (CSP)

Lauamängude mitmevõistlus

 • Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Lauatennis

 • Jõud meistrivõistlused lauatennises
 • Jõud noorte meistrivõistlused lauatennises

Maadlus

 • Jõud meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses
 • Jõud meistrivõistlused naistemaadluses
 • Jõud meistrivõistlused vabamaadluses

Male

 • Jõud meistrivõistlused kiirmales

Novus

 • Jõud meistrivõistlused novuses

Orienteerumine

 • Jüriöö jooks

Petank

 • Jõud meistrivõistlused petangis

Sangpomm

 • Jõud meistrivõistlused sangpommi võistluses

Sulgpall

 • Jõud meistrivõistlused sulgpallis

Sumo

 • Jõud meistrivõistlused sumos

Tennis

 • Jõud noorte meistrivõistlused tennises

Tõstesport

 • Jõud meistrivõistlused tõstmises

Ujumine

 • Jõud meistrivõistlused ujumises

Võrkpall

 • Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner