EESTIMAA XI TALIMÄNGUD

J U H E N D

I Eesmärk ja ülesanne

Eestimaa XI talimängude  eesmärgiks ja ülesandeks on:

1.      Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi Eesti elanikkonnale.

2.      Selgitada talimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:
2.1.   parimad vallad ja linnad suusatamises, males, kabes, lauatennises ning naiste ja meeste korvpallis;
2.2.   parimad maakonnad suusatamises, suusaorienteerumises ja jalgpallis.

3.      Selgitada talimängude üldkokkuvõttes
3.1.   parimad vallad kahes grupis:

 • kuni 2 000 elanikku;
 • üle 2 000 elaniku.

3.2.   parimad linnad kahes grupis:

 • kuni 10 000 elanikku;
 • üle 10 000 elaniku.

3.3.   parimad maakonnad kahes grupis:

 • kuni 40 000 elanikku: Hiiu, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Rapla, Saare, Valga, Võru.
 • üle 40 000 elaniku: Harju, Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu, Tartu, Viljandi.

II Aeg ja koht

Eestimaa XI talimängude võistlused viiakse läbi alljärgnevatel aegadel ja kohtades:

Eelturniirid valdade ja linnade võistkondadele 17.-18.jaanuaril 2009..a. kohtadel

 • kabe
 • male
 • korvpall, mehed
 • korvpall, naised
 • lauatennis

Finaalvõistlused 27.veebruarist 1.märtsini  2009.a. Põlvas ja Põlva maakonnas

 • kabe
 • male
 • korvpall, mehed
 • korvpall, naised 
 • lauatennis
 • suusatamine
 • suusaorienteerumine
 • jalgpall

Finaalvõistluste ajal on võimalus kõigil osaleda matkal Põlva- Taevaskoja- Põlva.

III Juhtimine ja korraldamine

1. Talimängude ettevalmistamist ja üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koos Eestimaa Spordiliidu Jõud, Põlva Linnavalitsuse, Põlva Vallavalitsuse ning Põlva Maakonna Spordiliiduga.
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend ei määratle teisiti.
3. Eestimaa XI talimängud toimuvad Eesti Olümpiakomitee egiidi all.

IV Osavõtjad

1. Mängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti maakondade, valdade ja linnade võistkondi mängude kavas olevatel ja nendele ettenähtud spordialadel ühe võistkonnaga, kui spordiala juhendis ei ole määratletud teisiti.
2. Maakondade võistkondi moodustatakse maakonna territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubi sportlastest.
3. Valdade ja linnade võistkondi moodustatakse antud omavalitsuse territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud sportlastest.
4. Linnade arvestuses saavad osaleda ka vallasisesed linnad.
5. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/maakonna eest.

V Spordialade kava ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine

1. Kabe - valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd.1993.a. ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1993.a. ja  hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.

1.1. Valdade finaalturniirile (12 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub 17.-18.jaanuaril 2009.a.eelturniir neljas alagrupis, kus igast kolm paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja  finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.

1.2. Linnade finaalturniirile (12 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub 17.-18.jaanuaril 2009.a. eelturniir kolmes alagrupis, kus igast neli paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja finaalvõistlustel mängitakse turniirisüsteemis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.
Eelturniir linnadele toimub ainult siis, kui registreerub üle 12 võistkonna.

2. Male - valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat- 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd.1993.a. ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1993.a. ja hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.

2.1. Valdade finaalturniirile (12 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub 17.-18.jaanuaril 2009.a. eelturniir neljas alagrupis, kus igast kolm paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.

2.2. Linnade finaalturniirile (12 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub 17.-18.jaanuaril 2009.a. eelturniir kolmes alagrupis, kus igast neli paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja finaalvõistlustel mängitakse turniirisüsteemis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.
Eelturniir linnadele toimub ainult siis, kui registreerub üle 12 võistkonna.

NB!  Võrdsete partiipunktide (PP) korral kabes ja males on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) s.t. matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid võitja vastu.

3. Korvpall, mehed - valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suurus on 12 mängijat.

3.1. Valdade finaalturniirile (16 võistkonda) on pääsenud 2008.a. valdade talimängude 4 parimat meeskonda, ülejäänud 12 meeskonna selgitamiseks viiakse 17.-18.jaanuaril 2009.a. läbi eelturniir kuues alagrupis, kust igast kaks paremat pääsevad edasi finaalturniirile.
Juhul kui keegi neljast finaalturniirile otse pääsenud võistkonnast talimängudel ei osale, pääseb finaalturniirile paremuselt järgmine võistkond.
Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine finaalturniirile kaasa ei tule.
Finaalturniiril mängitakse neljas 4-ses alagrupis turniirisüsteemis. Alagruppide võitjad kohtuvad poolfinaalides. Finaalis selgitavad poolfinaali võitjad I-II koha ja poolfinaali kaotajad III-4. koha. Alagruppide teised selgitavad analoogselt 5.-8. koha, kolmandad 9.-12. ja neljandad 13.-16. koha.
Finaalvõistluste alagrupimängud mängitakse 4 x 5 minutit.
Poolfinaalid ja finaalid mängitakse 4 x 8 minutit ning ülejäänud kohamängud 4 x 5 minutit.

3.2. Linnade finaalturniirile (8 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse 17.-18.jaanuaril 2009.a. läbi eelturniir neljas alagrupis, kust igast 2 paremat pääsevad edasi finaalturniirile.
Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine finaalturniirile kaasa ei tule.
Finaal mängitakse kahes 4-ses alagrupis turniirisüsteemis.
Alagruppide võitjad selgitavad omavahelises mängus I-II koha, algruppide teised III-4. koha jne.
Finaalvõistluste alagrupimängud mängitakse 4 x 5 minutit.
Poolfinaalid ja finaalid mängitakse 4 x 8 minutit ning ülejäänud kohamängud 4 x 5 minutit.

4. Korvpall, naised - valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suurus on 12 mängijat.

4.1. Valdade finaalturniirile pääsenute (6 võistkonda) selgitamiseks viiakse 17.-18.jaanuaril 2009.a. läbi  eelturniir kahes alagrupis, kus igast 3 paremat pääsevad edasi finaalturniirile.
Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine finaalturniirile kaasa ei tule.
Finaal mängitakse kahes 3-ses alagrupis turniirisüsteemis.
Alagruppide võitjad selgitavad omavahelises mängus I-II koha, algruppide teised III-4. koha jne.
Finaalvõistluste alagrupimängud mängitakse 4 x 5 minutit.
Poolfinaalid ja finaalid mängitakse 4 x 8 minutit ning ülejäänud kohamängud 4 x 5 minutit.

4.2. Linnade finaalturniirile pääsenute (6 võistkonda) selgitamiseks viiakse 17.-18.jaanuaril 2009.a. läbi  eelturniir kahes alagrupis, kus igast 3 paremat pääsevad edasi finaalturniirile.
Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine finaalturniirile kaasa ei tule.
Finaal mängitakse kahes 3-ses alagrupis turniirisüsteemis.
Alagruppide võitjad selgitavad omavahelises mängus I-II koha, algruppide teised III-4. koha jne.
Finaalvõistluste alagrupimängud mängitakse 4 x 5 minutit.
Poolfinaalid ja finaalid mängitakse 4 x 8 minutit ning ülejäänud kohamängud 4 x 5 minutit.

NB! Korvpall
1.
Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistlusmäärustele. Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelistes mängudes kogutud punktide summa,  seejärel omavahelistes mängudes visatud ja endale visata lastud korvide keskmine punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki mänge arvestades.

2. Kui mingis grupis registreerub vähem kui 8 võistkonda, eelturniire ei toimu.
3. Eelturniiridel mängitakse:
a) turniirisüsteemis, kui on kuni 5 võistkonda;
b) kahes alagrupis koos kõigi kohtade väljaselgitamisega kuni 10 võistkonna puhul;

c) eelturniiridel mängitakse välja kõik kohad.

5. Lauatennis - valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suurus 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd. 1993.a. ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1993.a. ja hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa. Paarismängudes võivad mängida ka noored.

5.1. Valdade finaalturniirile (16 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse 17.-18.jaanuaril 2009.a. läbi eelturniir neljas alagrupis, kus igast 4 paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiri võistlussüsteemi panevad paika alagruppide peakohtunikud sõltuvalt  kohaletulnud võistkondade arvust. Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Kui registreerub vähem kui 20 võistkonda, eelturniire ei toimu.

5.2. Linnade finaalturniirile (8 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse 17.-18.jaanuaril 2009.a. läbi eelturniir kahes alagrupis, kus igast 4 paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiri võistlussüsteemi panevad paika alagruppide peakohtunikud. Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Kui registreerub vähem kui 10 võistkonda, eelturniire ei toimu.

Lauatennise mängude järjekord:
1.  MA I - MB II
2.  MB I - MA II
3.  N-N
4.  P-P
5.  T-T
6.  Segapaar 
7.  Meespaar
8.  MA I- MB I 
9.  MA II- B II 

6. Murdmaasuusatamine - valdade, linnade ja maakondade võistkondadele.
Võistkonna suurus on piiramatu.
Sõidustiil - vabatehnika.

Vanusegrupid ja distantsid:
Naised

 

Individuaal

Teade

 

C

2 km

3 x 2 km    

1995 ja hiljem sündinud

B

3 km

3 x 3 km

1993 - 1994

A

5 km

3 x 3 km

1991 - 1992

N

5 km

3 x 3 km

1975 - 1990

NV I

5 km

 

1965 - 1974

NV II    

3 km

 

1964 ja varem sündinud

NV

 

3 x 3 km

1974 ja varem sündinud

Mehed

 

Individuaal

Teade

 

C

3 km

3 x 3 km    

1995 ja hiljem sündinud

B

5 km

3 x 3 km

1993 - 1994

A

10 km

3 x 5 km

1991 - 1992

M

10 km

3 x 5 km

1970 - 1990

MV I

10 km

 

1960 - 1969

MV II    

5 km

 

1959 ja varem sündinud

MV

 

3 x 5 km

1969 ja varem sündinud

Individuaaldistantsidel saab võistelda ainult oma vanusegrupis.
Iga võistleja võib võistelda ainult ühes teatevõistkonnas.
Nooremad võivad võistelda vanemate ja veteranid naiste või meeste teatevõistkonnas juhul, kui oma vanusegrupist kuulub teatevõistkonda vähemalt 2 suusatajat.
Veteranide teatevõistkonnas võivad võistelda ainult veteranid.
Teatesuusatamises võib komplekteerida ka maakonna võistkondi.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 80 p.; II - 77 p.; III - 75 p.; 4. - 73 p.; 5. - 72 p. jne.

Teatevõistlustel on koefitsent 3,0.

Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks:

valdadele ja linnadele: - liidetakse 12 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 2 parimat teatevõistkonna tulemust.

maakondadele: - liidetakse 24 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 4 paremat teatevõistkonna tulemust. Arvestus toimub paralleelselt valdade ja linnade arvestusega.

Arvesse mitteminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem arvesseminevate esi- või paremate kohtade arv teatesuusatamises, selle võrdsuse korral suurem arvesseminevate esi- või paremate kohtade arv individuaaldistantsidel.

7. Suusaorienteerumine - maakondade võistkondadele.
Kavas: sprint ja lühirada.
Vanusegrupid:
N14    1995.a. ja hiljem sündinud      M14                1995.a. ja hiljem sündinud
N16    1993 - 1994                            M16                1993 - 1994
N18    1991 - 1992                            M18                1991 - 1992
N21    1975 - 1990                            M21                1970 - 1990
N35    1965 - 1974                            M40                1960 - 1969
N45    1964.a. ja varem sündinud      M50                1959.a. ja varem sündinud
Maakonna esinduses võib võistelda piiramatu arv võistlejaid.
Lubatakse võistelda ainult oma vanusegrupis.
MN 14 klassis saavad startida ka nooremad ja M50, N45 klassides vanemad.
Maakondade paremusjärjestus selgub kahe võistluspäeva üldkokkuvõttes 10 parema kohapunktide liitmise tulemusena sprindis ja lühirajal (sõltumata vanusegrupist), kusjuures
I koht annab 50 punkti, II - 47 p.; III - 45 p.; 4. - 43 p.; 5.- 42 p. jne.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse  korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistlused toimuvad :

Sprint Valgjärvel, tähistuse algus Põlva- Saverna-Otepää teelt.
Valgjärve asula ja selle ümbruse maastik, kõrguste vahe kuni 15 m.
Kaardi mõõtkava  1: 7500, h= 2,5 m. Suurus A4.
Lühirada  Kükal, Mesikamäe turismitalu juures. Maastik teederikas, kõrguste vahe juni 400 m. Kaardi mõõtkava 1: 10 000, h= 2,5 m. Suurus A4.
Rajad: Sprindi võitja ajad klassides 10-12 minutit, lühiraja võitja ajad klassides 30 minutit.

Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi.

P.S. Lume puuduse korral toimub 28.veebruaril märkejooks tähistatud rajal. Maakondade paremusjärjestus selgub selle võistluspäeva 10 parema kohapunktide liitmise tulemusena.

Märkejooksu lühike selgitus.
Kaardi  mastaap on 1: 10 000, suvine variant.  Kaardile  on trükitud ainult start ja  ainult need KP, milles võistleja peab tegema märke. KP-d on märgitud järjekorranumbritega 1,2,3... jne. Rajal  on enam KPsid ja kõik on ilma TUNNUSNUMBRITA. KP-d koos jaamadega on paigutatud maastikul raja kõrvale. Võistleja lõpptulemuse määrab tähistatud võistlusraja läbimise aeg, millele lisandub valesti märgitud KP-de trahviminutid.

Rada on tähistatud värviliste kileribadega. Kasutatakse samuti SportIdent märkesüsteemi.

8. Jalgpall - maakondade võistkondadele.
Võistlusklassid:
Tüdrukud        1994.a. ja hiljem sündinud
Poisid              1994.a. ja hiljem sündinud
Võistkonna suurus 10 võistlejat, väljakul 6+1.
Iga maakond võib välja panna kokku kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parima võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Mängupalli suurus nr. 5.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.

Reeglid:

 1. Mängitakse jalgpallireeglite järgi, kus väljaku suuruseks on pool tavalisest jalgpalliväljakust ja värava mõõtmed on 2 x 5 m.
 2. Võistkonna suurus on 10 mängijat, väljakul 6 + 1 mängijat.
 3. Mänguaeg ei ole pikem kui 20 minutit ja oleneb turniiril osalevate võistkondade arvust.
 4. Vahetuste arv on piiramatu.
 5. Suluseis ei kehti
 6. Võit annab 3 punkti, viik 1 punkti ja kaotus (loobumine) 0 punkti.
 7. Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel:
  a) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis;
  b) suuremat võitude arvu;
  c) omavaheliste mängude punkte;
  d) omavaheliste mängude väravate vahet;
  e) üldist väravate vahet;
  f) suuremat löödud väravate arvu.

VI Protestid

Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 1000.- krooni, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.

VII Eestimaa XI talimängude üldvõitja selgitamine

 1. Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse valla suusatamise võistkonna kohapunktidele kolme parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis valdadele ettenähtud spordialadelt (male, kabe, lauatennis, korvpall naistele ja korvpall meestele).
  Valdade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt valdade spordialade paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
  Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II koht - 47 p.; III koht - 45 p.; 4.koht - 43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises, selle puudumisel on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
  Males, kabes, lauatennises ja korvpallis finaalturniirile mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavutatud kohtade aritmeetilisele keskmisele. Finaalturniirile mitteilmunud võistkonnad saavad finaali viimase koha punktid.
 2. Linnade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse linna suusatamise võistkonna kohapunktidele kolme parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis linnadele ettenähtud spordialadelt (male, kabe, lauatennis, korvpall naistele ja korvpall meestele).
  Linnade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt linnade spordialade paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
  Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II koht - 47 p.; III koht - 45 p.; 4.koht - 43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises, selle puudumisel on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
  Males, kabes, lauatennises ja korvpallis finaalturniirile mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavutatud kohtade aritmeetilisele keskmisele. Finaalturniirile mitteilmunud võistkonnad saavad finaali viimase koha punktid.
 3. Maakondade paremusjärjestuse selgitamiseks:
  suurtele maakondadele- liidetakse 4 parema omavalitsuse ning 2 parema spordiala kohapunktid (suusatamine, suusaorienteerimine, jalgpall).
  väikestele maakondadele - liidetakse 3 parema omavalitsuse ning 2 parema spordiala kohapunktid (suustamine, suusaorienteerimine, jalgpall).
  Maakondade spordialade kohapunkte arvestatakse vastavalt maakondade spordialade paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
  Omavalitsuste kohapunkte arvestatakse vastavalt saavutatud kohale suurte linnade, väikeste linnade, suurte valdade ja väikeste valdade omavahelises üldjärjestuses.
  Kohapunkte antakse alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II koht - 47 p.; III koht - 45 p.; 4.koht - 43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises, selle puudumisel
  on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VIII Autasustamine

 1. Eestimaa XI talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, vallavanemat ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
 2. Eestimaa XI talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, linnapead ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
 3. Eestimaa XI talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat maakonda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, maavanemat ja maakonna spordiliidu juhti medali ja diplomiga.
 4. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
 5. Mängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
 6. Sportmängudes autasustatakse kolme parema võiskonna liikmeid ja treenerit medalite ja diplomitega.

IX Majandamine

 1. Kõik finaalvõistlustega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 100 krooni osavõtja kohta sõltumata spordialast.
  Osavõtumaks tasuda ülekandega Eestimaa Spordiliit Jõud arveldusarvele 10052037323002 SEB Pank hiljemalt 20.veebruariks 2009.a.
 2. Eelturniiride läbiviimisega seotud kulud kannavad osavõtjad.
  Osavõtumaks on korvpallis 1000.- krooni võistkonnalt  ja teistel aladel (male, kabe, lauatennis) 500.- krooni võistkonnalt. Eelturniiridest osavõtumaks tuleb tasuda koos eelregistreerimisega 20.detsembriks 2008.a. Eestimaa Spordiliit Jõud arveldusarvele 10052037323002 SEB Pank.
  EMSL Jõud kannab eelturniiridest osavõtjate osavõtumaksu turniiride läbiviijaile hiljemalt 12.jaanuariks 2009.a.
 3. Finaalvõistlustest osavõtjatele kindlustatakse põrandamajutus (magamisvarustus kaasa) koolimajades ning organiseeritakse toitlustamine.
  Majutamise ja toitlustamise eest tasuvad osavõtjad.
  Info põrandamajutuse ja korraldajate poolt pakutavates kohtades (voodimajutus) avaldatakse EMSL Jõud  koduleheküljele http://www.joud.ee/ . Põranda- või voodimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja tasuvad  vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.
 4. Toitlustuspaigad ja toiduhinnad avaldatakse EMSL Jõud koduleheküljel http://www.joud.ee/.
  Toitlustuse tellivad ja tasuvad osavõtjad.

X Registreerimine

 1. Eelregistreerimine osavõtuks lauamängudest (male, kabe, lauatennis) ja meeste ning naiste korvpallist teha hiljemalt 20.detsembriks 2008.a. Eestimaa Spordiliitu Jõud.
  Telefon 6622653 (Matti Reimann)
  , faks 6622651 või e-post emsl@joud.ee .
  Kindlasti ära näidata kontaktisiku nimi, telefon, e-posti aadress ja arve maksja.
  Samas palume avaldada soovi eelturniiride läbiviimiseks (lauamängud koos ja meeste korvpall ning naiste korvpall eraldi).
 2. Arvuline eelregistreerimine finaalvõistlusteks spordialade kaupa teha hiljemalt 20.veebruariks 2009.a. punktis 1 toodud telefonil või aadressil.
 3. Suusaorienteerumises teha nimeline registreerimine hiljemalt 25.veebruariks IVK https://www.osport.ee/default.aspx kaudu või elektronposti aadressil kobras@neti.ee  näidates ära ka Sportidendi (SI-kaardi) numbrid või rentimise vajaduse.
 4. Suusatamises teha nimeline registreerimine hiljemalt 25.veebruariks elektronposti aadressil merike.oun@gmail.com  näidates ära võistluse (teade ja ind), võistleja nime, sünniaasta, vanusegrupi ja distantsi.
 5. Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed saata hiljemalt 25.veebruariks elektronposti aadressil emsl@joud.ee .
 6. Maakonna ülesandmislehtedele kanda ainult need sportlased, kes ei ole valla või linna ülesandmislehtedel.
 7. Elektrooniliselt registreerimata võistkondadel esitada mandaatkomisjonile üldregistreerimisleht ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed.
  Mandaatkomisjon  töötab reedel, 27.veebruaril kell 12.00- 15.00 ja laupäeval, 28.veebruaril kell 9.00- 10.00 Mesikäpa Hallis.
  Mandaatkomisjonist väljastatakse mängude rekvisiidid.
 8. Spordiliitude esindajate koosolek toimub reedel, 27.veebruaril kell 15.00.

XI Üldiselt

 1. Iga sportlane vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi Eestimaa Spordiliit Jõud, võistluste ajal Eestimaa XI talimängude peakohtunik koos spordialade peakohtunikega.
 3. Informatsioon Eestimaa XI talimängude kohta asub koduleheküljel  http://www.joud.ee/ .

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner