Eestimaa XI TALIMÄNGUDE  suusaorienteerumise
juhend  28.veebruar-01.märts 2009

Eesmärk:

1) Elavdada maaelanikkonna  huvi liikumisharrastuse vastu, vaba aja sisustamine sportliku tegevusega, uute võistlusvõimaluste loomine.

2) selgitada välja XI EestimaaTALIMÄNGUDE võitjad ja parimad maakonnad suusaorienteerumises

Osavõtt:

Maakondade võistkondi lubatakse komplekteeerida antud maakonna spordiklubides registreeritud või maakonna territooriumil elavatest, töötavatest või õppivatest sportlastest.

Teised võistlejad saavad osaleda väljaspool arvestust.

N14    1995.a. ja hiljem sündinud      M14                1995.a. ja hiljem sündinud
N16    1993 - 1994                            M16                1993 - 1994
N18    1991 - 1992                            M18                1991 - 1992
N21    1975 - 1990                            M21                1970 - 1990
N35    1965 - 1974                            M40                1960 - 1969
N45    1964.a. ja varem sündinud      M50                1959.a. ja varem sündinud

Võistkondlik arvestus:

Maakonna esinduses võib võistelda piiramatu arv võistlejaid. Maakondade paremusjärjestus selgub kahe võistluspäeva üldkokkuvõttes 10 parema kohapunktide liitmise tulemusena sprindis ja lühirajal (sõltumata vanusegrupist), kusjuures I koht annab 50 punkti, II - 47 p.; III - 45 p.; 4. - 43 p.; 5.- 42 p. jne. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punkti kinni. Väljaspool arvestust võistlejad ei hoia kohti ja punkte kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Aeg ja koht:

Laupäev 28.veebruar. Sprint.  Start kell 15.00 Valgjärve, tähistuse algus Põlva-Saverna-Otepää  teelt. Skeem.

Pühapäev 01.märts lühirada.  Start kell 11.00 Küka, tähistuse algus Põlva-Tartu maanteelt Koorverelt ja Liiva-Võru maanteelt Karilatsist. Skeem.

Maastik ja kaart: 

Sprint

Valgjärve asula ja selle ümbruse maastik. Varasem kaart 2004052. Kaardi mastaap 1 : 5000, h = 2,5 m.Kaardi suurus A4.

Ligikaudsed raja pikkused:

M21                        4,0  km

M18                        3,5 km 

N21; M40               3,0 km 

N18; M16               2,5 km   

N16;N35; M50+     2,0 km   

M14                        2,0 km   

N14; N45+             1,5 km   

Lühirada

Teederikas maastik, kõrguste vahe kuni 40m. Varasem kaart 2003037

Kaardi mastaap 1 : 7500, h = 2,5 m. Kaardi suurus A4.  

Ligikaudsed raja pikkused:

M 21                                       7,0  km 

M18; M40                               5,5  km 

N21; N35; M50+                    5,0  km 

N18; M16                               4,5  km   

N16; N45+; M14                    4,0  km   

N14                                        3,0  km   

Vanusegrupid:

Talimängude arvestuses saab startida ainult omas vanuseklassis. MN 14 klassis saavad startida ka nooremad ja M50, N45 klassides vanemad.

MN 14  -  1995.a. ja hiljem sündinud 

MN 16  -  1993-1994.a.

MN 18  -  1991-1992.a.

M 21     -   1990-1970.a.

N 21     -   1990-1973.a.

N 35     -   1965-1972.a.

M 40     -   1969-1960.a.

M 50+   -   1959.a. ja varem sündinud

N 45+    -   1964.a. ja varem sündinud

Rajad:

Sprindi võitja ajad klassides 10-12 minutit

Lühiraja võitja ajad klassides 30 minutit

Majandamine:

Maakonna esinduses oleva võistleja kogu osavõtumaks on 100 EEK iga  osavõtja kohta sõltumata startide arvust. Tasuda ülekandega Eestimaa Spordilliit Jõud  arveldusarvele nr. 10052037323002  Eesti Ühispank hiljemalt 20.veebruariks 2009.a.. Soovijatele kindlustatakse  põrandamajutus koolimajas oma magamisvarustusega ja organiseeritakse majutuskohtades toitlustamise võimalus. Toitlustamise ja majutuse eest tasuvad osavõtjad.  

Väljaspool Talimängude arvestuses on stardimaks täiskasvanutel 100.- EEK päev ja noortel      50.- EEK päev

Registreerimine: kuni 25.veebruarini IVK https://www.osport.ee/default.aspx  kaudu või aadressil e-mail: kobras@neti.ee. Väljaspool Talimängude arvestuses võistlejatel registreerimisega koos tasuda osavõtumaks OK Põlva Kobras a/a 1120074588 Hansapank.

NB! Talimängude arvestuses olevad suusaorienteerumise registreerijad:
Peale IVK-s registreerimist Teile automaatselt näidatavat summat mitte tähele panna. Osavõtumaks on ainult 100 krooni osaleja kohta olenemata startide arvust ja see tuleb tasuda Eestimaa Spordiliidu Jõud arvele.

Registreerimisel teatada SI-kaardi number, kui see erineb EOL andmebaasis olevast  või kaardi rentimissoov. Renditasu 25.-kr. päev

Autasustamine:

Maamängude vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karikaga. Vanusegruppide üldvõitjaid klubi meenetega.

Muud:

Märkimissüsteem SportIdent. Võistluskeskustes tualetid. Parkimine tasuta.

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Lisainfo klubi kodulehel http://kobras.polvamaa.ee/

Majutus:

Talimängudest osavõtjad leiavad majutusevõimaluste kohta infot http://www.joud.ee/est/g147s1062 

Korraldajad pakkuvad võimalust broneerida kohad lühiraja võistluskeskuse lähedal asuvas Mesikamäe Puhkemajas http://www.hot.ee/mesikamae/

Peakorraldaja: Nikolai Järveoja tel. 50 34368, tel/faks 799 4851

Peasekretär:   Annika Puusalu tel. 51 69281

Rajameistrid: sprint Tõnu Nurm, lühirada Kalle Ojasoo

OK Põlva Kobras, Eestimaa Spordiliit Jõud    

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner