s1785


01.02.2011 sõlmiti Eestimaa Spordiliidu Jõud ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vahel rahastusleping, millega KÜSK rahastab projekti 
"Eestimaa Spordiliit Jõud – tõhus katusorganisatsioon spordiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamisel" summas 10 864.98 eurot.

Projekti peaeesmärk on arendada ja täiustada üle-eestilise spordiorganisatsioonide koostöövõrgustikku ja parandada nende eestkostetegevust ning tegevusvõimekust ning seeläbi kaasata rohkem inimesi liikumisharrastusega tegelema.

Kitsamalt keskendub projekt järgmistele teemadele: spordiühenduste eestkostetegevuse suutlikkuse parandamine, seminaride ja koolituste korraldamine, spordiühenduste ja -klubide suutlikkuse tõstmine, koostöö tugevdamine avaliku sektoriga ning ühise veebipõhise teaberuumi arendamine koos teavitustegevusega.
Projekti vahenditest toetatakse maakondade spordiliitude ja spordiklubide tarbeks virtuaalse ja füüsilise  maaspordikeskuse väljaarendamist  ja sisustamist.


Projekti kestvus on 1.veebruar 2011 kuni 30.aprill 2012.


 

 

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner