54. Jüriöö jooks

 

Juhend

Aeg ja koht: Laupäev, 20. aprill 2013 Elva.

Mandaat, riietumine, pesemine : Elva Gümnaasium (Tartu mnt 3).

Võistluskeskus: Elva lauluväljak

Ajakava:

18.00               mandaat, võistlusmaterjalide jagamine

18.00 – 19.15  toitlustus ettetellijatele

18.00 – 20.00  avatud on treeningrada

20.00               rongkäigu algus

20.30               võistluse avamine

21.30               ühisstart I vahetusele

00.00               eeldatav harrastajate klassi võitja finiš

01.00               eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš

01.00-02.30     autasustamine jooksvalt, ca 10 min pärast vastava klassi 3-nda koha lõpetamist

Osavõtjad:
võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega.
Alla 14-aastastel (2000.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab selle mandaati.
EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.

Rajad ja klassid
Võisteldakse kahel erineval rajal.

I Põhirada
Viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naised.
Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.

Arvestust peetakse järgmistes klassides:
Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 1995.a. või hiljem);
Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1973.a. või varem).
Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.

II Harrastajate rada
Kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M.
Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.


Raja pikkused

1. ja 3. vahetus      7,2 km/19KP

2. ja 4. vahetus      5,9 km/15KP

5. vahetus              9,4 km/23KP

Maastik
Elva linn, linnapargid ja parkmetsad. Väga palju erinevaid teid ja teeeradasid. Joostavus ja nähtavus metsas valdavalt hea ja väga hea.
Vähesel määral looduslikke lagedaid ja poollagedaid. Soid on vähe ja need on kõik välditavad.
Kõrguste vahe kaardil 25 m, max. nõlv 20m. Reljeefivormid valdavalt suured ja lamedad, pisivorme vähe.

Ohukohad: järved, tiigid ja suured magistraalkraavid. Autoteed!

Keelualad: hoonestatud alad (ISOM märk 527).

Kaart
Kaart 1:10 000, h 2,5 m, seisuga sügis 2012, täiendused kevad 2013. Kaardistaja Kalle Kalm.
Eelmised kaardid 20070742007075.

Märkesüsteem:
elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

Võistlemise kord
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond.
Start suletakse 0,5 tundi pärast põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit pärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata
võistkonna liikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele).
Finiš suletakse 2 tundi pärast võistlejate ühisstarti.


Autasustamine
Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitja võistkond.
Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise
Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu "Jõud".
Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda.
Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide parimat võistkonda, samuti harrastajate parimat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

 

Registreerimine
Registreerimine hiljemalt 15. aprillil 2013 Osport.ee online teenuse kaudu (https://www.osport.ee/EventDetails.aspx?EventID=412).

Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või
SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 2 €. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad.
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

 

Osavõtumaks
Absoluutklass (s.h. veteranid)  45 €/võistkond
Noored                                     15 €/võistkond
Harrastajad                               27 €/võistkond

Osavõtumaks tasuda 15. aprilliks 2013 Orienteerumisklubi Ilves arveldusarvele 1120086880 Swedbank kood 767

ILVES ORIENTEERUMISKLUBI

 

Kontakt: jurioo(at)okilves.ee

Muud: lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel: http://www.okilves.ee/voist/jurioo.

Korraldajad: Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, OK Ilves.

Peakorraldaja: Margus Sarap
Rajameister:Kalle Kalm
Sekretariaat: Meelike Pandis
IT: Tarmo Klaar
EOL volinik ja žürii esimees:Sixten Sild, OK Võru

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner