59. Jüriõõ jooks 

21.04.2018. a Tartu linnas

Jooksev info: http://seiklushunt.ee/jurioo/

AJAKAVA
18.00 võistluskeskuse avamine, alustatakse võistlusmaterjalide jagamisega
19.45 kogunemine rongkäiguks Tartu Kaubamaja ette Küüni tänavale
20.00 rongkäigu algus
20.00 otseülekande algus
20.15 võistluse avamine
20.40 päike loojub
21.00 teatevahetuse üleandmise demonstratsioon
21.15 esimese vahetuse ühisstart võistluskeskuses
00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš
00.30 eeldatav põhiraja põhiklassi võitja finiš
00.45 eeldatav põhiklassi ja harrastajate klassi võitjate autasustamine
01.05 eeldatav ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele
01.30 eeldatav noorte ja veteranide klassi võitjate autasustamine

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Tartu kesklinnas Raekoja platsil.

VÕISTLEMISE KORD
Jüriööjooks on teatejooks, kus võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on esimesena määrustepäraselt lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit pärast põhiklassi võitnud võistkonna lõpetamist. Viis minutit pärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele (sh tühistatud võistkondade veel startimata liikmetele).
Finiš suletakse kaks tundi pärast eelpool nimetatud võistlejate ühisstarti.

OSAVÕTJAD
Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega.
Alla 14-aastastel (2004.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kättesaamist infotelki.
EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.

JOOKSJATE PANK
Jüriööjooksu korraldajad avasid jooksjate panga​, kuhu saavad registreeruda kõik soovijad, kes tahaksid Jüriööjooksul osaleda ning omale tiimikaaslased leida. Tiimi otsivad võistlejad saavad registreeruda SIIN. Tiimi otsivate võistlejate nimekirja saab vaadata SIIT. Tiimi leidnuna palume korraldajaid sellest teavitada!

RAJAD JA KLASSID
Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: põhirajal ja harrastajate rajal.
Põhirada​: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised.
Kohustuslik jooksujärjestus on M-N-M-N-M. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus.
Joogipunkte rajal ei ole.
I Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides:
Põhiklass: kõik põhirajale registeerunud võistkonnad;
Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 2000. a või hiljem);
Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja keegi ei tohi olla noorem kui 40 aastat (sündinuf 1978.a või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.
Vahetused:
I vahetus - eeldatav etapivõitja aeg ca 40min
II vahetus - ca 35min
III vahetus - ca 40min
IV vahetus - ca 35min
V vahetus - ca 45min
II Harrastajate rada​:
Teatejooks kolmeliikmelistele võistkondadele, sooline koosseis ei ole määratud.
Harrastajate raja esimene vahetus on sama põhirajaga, ülejäänud vahetused on lühemad.
Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus.
Vahetused:
I vahetus - eeldatav etapivõitja aeg ca 40min
II vahetus - ca 25min
III vahetus - ca 25min

KAART JA MÕÕTKAVA
Kaardi mõõtkava: 1:5000. Valmimise aeg 2017. a, täpsustused 2018. a.

MÄRKESÜSTEEM
Kasutusel on SPORTident (SI) elektrooniline märkesüsteem. Iga võistleja vastutab märke tegemise eest ise. Kindlasti kontrollige eelnevalt oma SI-pulga numbrit registreerunud võistkondade nimekirjast ja andke muudatustest teada nii kiiresti kui võimalik. Võistkond võib kasutada ühte SI-d mitu korda võistluse jooksul (v.a järjestikused vahetused).

KEELUALAD
Keeluala hakkab kehtima võistluspäeval. Täpsem info võistlusinfos!

AUS MÄNG
Võistlusel osalemisega nõustuvad kõik osalejad võistluse juhendiga ning ausa mängu reeglitega. Ausa mängu reeglid keelavad ühtlasi ka osalejatel käia maastikul, kui/kus on kehtestatud keeluala ning uurida võistluse ajal ja võistluskeskuses vanu kaarte antud maastikust.

RINNANUMBRID
Rinnanumbri kandmine on kohustuslik. Võistkonnad saavad oma rinnanumbrid kätte võistluskeskuses asuvast infotelgist alates kella 18.00st. NB! Kõigile vahetustele on ette nähtud rinnanumbrid nii rinnale kui seljale, mis peavad olema selgesti nähtavad. Propageerimaks taaskasutust, palume võistlejatel ise kaasa võtta haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks.

OHUKOHAD
Maastik on avatud liiklusele (autod, jalgrattad) ja jalakäijatele, võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Ettevaatust tänavate ületusel ja munakividel-treppidel jooksmisel.

RIIETUS JA JALANÕUD
Korraldajad soovitavad kasutada hea haakuvusega jooksujalanõusid, kuid metallnaastudega jooksujalatsid on keelatud!

TEATEVAHETUSE KORD
Teatevahetuste üleandmine toimub võistluskeskuses. Teatevahetust ootavad võistlejad peavad sisenema stardialasse, mille käigus kontrollitakse ka nende SI-kaartide numbreid ja rinnanumbreid ning antakse korraldajate poolt määratud võistkondade liikmetele GPS-seadmed. Rajalt tulev võistleja ületab finišijoone, teeb SI-jaamas finišimärke ja annab oma võistluskaardi ära korraldajale. Seejärel jookseb võistleja teatevahetusala juurde, kus saadab järgmise vahetuse võistleja rajale. Järgmise vahetuse võistleja liigub kaardiseina juurde, võtab sealt oma võistkonna numbriga markeeritud õige vahetuse kaardi ning jookseb edasi K-punkti. Finišeerunud võistleja liigub tulemuse saamiseks IT-telki, loeb andmed maha ning saab tulemuste lehe. GPS-JÄLGIMINE GPS-seadmed määratakse kahekümnele korraldajate poolt valitud võistkonnale. GPS-seadmete kasutamine on korraldajate poolt määratud võistkondadele kohustuslik.

VÕISTLUSKESKUSE EKRAANID
Võistluskeskuses on võimalik suurelt ekraanilt jälgida võistluse otseülekannet maastikule paigutatud kaamerate kaudu, lisaks GPS-jälgimissüsteemi ja raadiopunktide läbimist.

ESMAABI
Võistluskeskuses asub meditsiinipunkt.

MUU INFO
● Võistluskeskuse lähedal on võimalus kasutada pesemiseks duširuume. Täpsem info võistlusjuhendis.
● Pakihoid asub infotelgis.
● Parkimine Tartu kesklinnas on nädalavahetusel tasuta.

AUTASUSTAMINE
Rändauhinna “Kalevipoeg kivi viskamas” saab aastaks enda valdusesse põhiklassi võitjavõistkond. Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna klaasist imitatsiooniga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö orienteerumisjooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu Jõud.
Autasustatakse põhiklassi esimest kolme võistkonda, noorte ja veteranide parimat võistkonda ning harrastajate parimat võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

REGISTREERIMINE
Registreerimine toimub keskkonna https://osport.ee/ kaudu kuni 16.aprillini (k.a)​.
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.
Hiljemalt reedeks, 20.aprilliks kella 17:00ks tuleb registreerimiskeskkonnas määrata võistkonna nimeline koosseis, SI-numbrid või rendisoov ja vahetuste järjekord. Samuti on nimelisel registreerimisel kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. SI-pulga rentimise hind on 2€.

OSAVÕTUTASU
Klass                              Kuni 31. märts 2018 (k.a)                  Kuni 16. aprill 2018 (k.a)
Põhiklass ja veteranid     65 €/võistkond                                   80 €/võistkond
Noored                          30 €/võistkond                                   50 €/võistkond
Harrastajad                    36 €/võistkond                                   50 €/võistkond
Osavõtumaks tasuda Osport keskkonnas pangalingiga või ülekandega MTÜ Seiklushunt a/a EE472200221061466747 Swedbank.

KAEBUSED JA PROTESTID
Kaebused tuleb kirjalikult esitada võistluse infotelki nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 minutit pärast viimase lõpetaja tulemuse avaldamist. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning teatab otsuse viivitamatult kaebuse esitajale. Proteste on võimalik esitada ka korraldajate otsuste peale. Protest tuleb esitada kirjalikult EOL-i volinikule või žürii liikmele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast kaebuse otsuse teatavaks tegemist korraldajate poolt. Kaebuste ja protestide esitamine on tasuta.

VÕISTLUSINFO
Täpsem võistlusinfo avaldatakse võistluse kodulehel võistlusnädala alguses.

KONTAKT info@seiklushunt.ee , +372 53332456
Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel: http://www.seiklushunt.ee/jurioo ning ametlikul Jüriööjooksu Facebook’i lehel.

KORRALDAJAD
Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, MTÜ Seiklushunt
● Peakorraldaja: Arvi Anton
● Rajameister: Markus Puusepp
● EOL volinik: Tomi-Andre Piirmets
● Ajavõtt: Marili Zimmermann

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner