60. JÜRIÖÖ JOOKS


20.04.2019 Viljandi lossimägedes

  


Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna suuruseks on viis liiget, kellest kaks on naised, joostakse järjestuses mees-naine-mees-naine-mees. Põhiraja kõrval on võimalus osaleda ka lühemate distantsidega kolme vahetusega harrastajate rajal.

Võistlusega mälestatakse 1343. aasta Jüriöö ülestõusu.

JUHEND (pdf)

AJAKAVA
18.00 võistluskeskuse avamine, alustatakse võistlusmaterjalide jagamisega
19.45 kogunemine rongkäiguks Viljandi Vabaduse platsil
20.00 rongkäigu algus
20.10 võistluse avamine
20.45 teatevahetuse üleandmise demonstratsioon
21.00 esimese vahetuse ühisstart võistluskeskuses
22.30 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš
23.45 eeldatav põhiklassi võitja finiš
00.00 eeldatav põhiklassi ja harrastajate klassi võitjate autasustamine
00.15 eeldatav ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele
01.00 eeldatav noorte, veteranide ja sportlikuma ettevõtte klassi võitjate autasustamine

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Viljandi lauluväljakul.

VÕISTLEMISE KORD
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe vahetuse. Võitjaks on esimesena määrustepäraselt lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit pärast põhiklassi võitnud võistkonna lõpetamist. Viis minutit pärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele (sh tühistatud võistkondade veel startimata liikmetele). Finiš suletakse kaks tundi pärast eelpool nimetatud võistlejate ühisstarti.

OSAVÕTJAD
Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14-aastastel (2005. a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kättesaamist infotelki. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.

JOOKSJATE PANK
Jüriööjooksu korraldajad avasid jooksjate panga, kuhu saavad registreeruda kõik soovijad, kes tahaksid Jüriööjooksul osaleda ning omale tiimikaaslased leida. Võistkonda otsivad võistlejad saavad registreeruda SIIN. Võistkonna leidnud võistlejatel palume sellest korraldajaid teavitada!

RAJAD JA KLASSID
Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: põhirajal ja harrastajate rajal.
Põhirada: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised.
Kohustuslik jooksujärjestus on M-N-M-N-M. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. Joogipunkte rajal ei ole.
Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides:
● Põhiklass: kõik põhirajale registeerunud võistkonnad.
● Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 2001. a või hiljem).
● Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja keegi ei tohi olla noorem kui 40 aastat (sündinud 1979. a või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.
● Eesti Sportlikum Ettevõte: esmakordselt peetakse eraldi arvestust firmadele. Koostöös Eesti Firmaspordi Liiduga selgitataks välja parim ettevõte. Firmasport lisab tulemused Eesti Sportlikuma Ettevõtte arvestusse www.firmasport.ee.
Vahetus Eeldatav
etapivõitja aeg
I ca 30-35 min
II ca 30-35 min
III ca 30-35 min
IV ca 30-35 min
V ca 30-35 min

Harrastajate rada: Teatejooks kolmeliikmelistele võistkondadele, kus sooline koosseis ei ole määratud. Harrastajate klassi esimene vahetus jookseb põhiklassiga sama rada, järgmised vahetused on lühemad. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus.

Vahetus Eeldatav etapivõitja aeg
I ca 35 min
II ca 25 min
III ca 25 min

KAART JA MÕÕTKAVA
Kaardi mõõtkava on 1:5000. Suur osa kaardist on valminud 2017. a, täiendavalt on kaardistatud Viljandi lossimägede lähiümbruse maastik 2018. a.

MÄRKESÜSTEEM
Kasutusel on SPORTident (SI) elektrooniline märkesüsteem. Iga võistleja vastutab märke tegemise eest ise. Kindlasti kontrollige eelnevalt oma SI-pulga numbrit registreerunud võistkondade nimekirjast ja andke muudatustest teada nii kiiresti kui võimalik. Võistkond võib kasutada ühte SI-d mitu korda võistluse jooksul (v.a järjestikused vahetused).

AUS MÄNG
Võistlusel osalemisega nõustuvad kõik osalejad võistluse juhendiga ning ausa mängu reeglitega. Ausa mängu reeglid keelavad ühtlasi ka osalejatel käia maastikul, kui/kus on kehtestatud keeluala ning uurida võistluse ajal ja võistluskeskuses vanu kaarte antud maastikust.

OHUKOHAD
Maastik on avatud liiklusele (autod, jalgrattad) ja jalakäijatele. Ettevaatust tänavate ületamisel ja munakividel-treppidel jooksmisel! Võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise.

RIIETUS JA JALANÕUD
Korraldajad soovitavad kasutada hea haakuvusega jooksujalanõusid, kuid igasugust tüüpi metallnaastudega jooksujalatsid  on keelatud! Korraldajad kontrollivad metalli olemasolu jooksujalatsite talla maaga vahetult kokkupuutuvas osas enne stardikoridori sisenemist. Nõuetele mittevastavate jalanõudega starti ei lubata.

Korraldajad soovitavad kasutada hea haakuvusega jooksujalanõusid, kuid igasugust tüüpi
metallnaastudega jooksujalatsid on keelatud! Korraldajad kontrollivad metalli olemasolu
jooksujalatsite talla maaga vahetult kokkupuutuvas osas enne stardikoridori sisenemist.
Nõuetele mittevastava jalanõuga starti ei lubata.

TEATEVAHETUSE KORD
Teatevahetuste üleandmine toimub võistluskeskuses. Teatevahetust ootavad võistlejad peavad sisenema stardialasse, mille käigus kontrollitakse ka nende SI-kaardi numbrit ja rinnanumbrit ning antakse korraldajate poolt määratud võistkondade liikmetele GPS-seadmed.
Rajalt tulev võistleja ületab finišijoone, teeb SI-jaamas finišimärke ja annab oma võistluskaardi ära korraldajale. Seejärel jookseb võistleja teatevahetusala juurde ja saadab järgmise vahetuse võistleja rajale. Järgmise vahetuse võistleja liigub kaardiseina juurde, võtab sealt oma võistkonna numbriga markeeritud õige vahetuse kaardi ja jookseb edasi K-punkti. Finišeerunud ja vahetuse üle andnud võistleja liigub tulemuse saamiseks IT-telki, loeb SI-pulga pealt andmed maha ning saab oma tulemuste lehe.

GPS-JÄLGIMINE
GPS-seadmed määratakse 15 korraldajate poolt valitud võistkonnale.
GPS-seadmete kasutamine on korraldajate poolt määratud võistkondadele kohustuslik.

ESMAABI
Võistluskeskuses asub meditsiinipunkt.

MUU INFO
Saun ja pesemine on Viljandi spordihoones. Täpsem info võistlusjuhendis.
Parkimine on Viljandi kesklinnas tasuta.

AUTASUSTAMINE
Rändauhinna “Kalevipoeg kivi viskamas” saab aastaks enda valdusesse põhiklassi võitjavõistkond.
Võitnud võistkonna liikmeid autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teateorienteerumise jooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu Jõud. Autasustatakse põhiklassi, noorte, veteranide, harrastajate ning Eesti Edukama Ettevõtte arvestuses esimest kolme võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat. Lisaauhind on välja pandud ka parimale Viljandimaa võistkonnale.

REGISTREERIMINE
Registreerimine toimub keskkonnas https://osport.ee/ kuni 15. aprillini (k.a).
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.
Võistkonna nimeline koosseis, SI-numbrid või rendisoov ja vahetuste järjekord tuleb registreerimiskeskkonnas määrata hiljemalt reedeks, 19. aprilliks, kell 17.00ks. Nimelisel registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. SI-pulga rentimise hind on 2 €.

OSAVÕTUTASU
Klass – Kuni 31. märtsini 2019 (k.a) – Kuni 15. aprillini 2019 (k.a)
Põhiklass ja veteranid – 70 €/võistkond – 85 €/võistkond
Eesti Sportlikum Ettevõte – 70 €/võistkond – 85 €/võistkond
Noored – 30 €/võistkond – 40 €/võistkond
Harrastajad – 40 €/võistkond – 55 €/võistkond
Osavõtumaks tasuda Osport keskkonnas pangalingiga.

KAEBUSED JA PROTESTID
Kaebused tuleb esitada kirjalikult võistluse infotelki nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 minutit pärast viimase lõpetaja tulemuse avaldamist. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning teatab otsuse viivitamatult kaebuse esitajale. Proteste on võimalik esitada ka korraldajate otsuste peale. Protest tuleb esitada kirjalikult EOL-i volinikule või žürii liikmele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast kaebuse otsuse teatavaks tegemist korraldajate poolt. Kaebuste ja protestide esitamine on
tasuta.

VÕISTLUSINFO
Täpsem võistlusinfo avaldatakse võistluse kodulehel võistlusnädala alguses.

KONTAKT
Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja kodulehel: http://www.joka.ee

KORRALDAJAD
Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, Orienteerumisklubi JOKA, Orienteerumisklubi Lehola
● Peakorraldaja: Kaarel Kallas
● Rajameister: Priit Poopuu
● Ajavõtt: Johannes Ehala
● EOLi volinik: Leho Haldna

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner