EMSL Jõud juhatuse liikmed aastate lõikes

Kaljo Lauri  1990 1992 1995 1998        
Ants Saar  1990 1992 1995          
Malle Floren 1990 1992            
Valdek Gross  1990 1992 1995          
Lembit Leppik  1990 1992 1995           
Uno Lints  1990 1992            
Heino Raam  1990 1992            
Jaak Tahur  1990 1992 1995 1998        
Mati Ummer  1990              
Uno Valdmets  1990     1998   2007 2011 2015
Tarmo Volt  1990 1992 1995 1998 2002 2007 2011 2015
Ene Mänd    1992 1995          
Ivo Reinmaa    1992            
Kaiu Kustasson    1992 1995 1998 2002 2007 2011 2015 
Henno Kaas   1992 1995 1998        
Lembit Toru    1992 1995 1998 2002 2007 2011 2015
Vello Kuhi      1995 1998        
Margus Teelahk      1995           
Elle Ots      1995 1998        
Ilmar Kütt      1995 1998        
Peep Aru        1998        
Sirje Tikerpäe        1998        
Helen Mast       1998        
Arno Rossman        1998 2002 2007 2011 2015 
Siim Veski        1998        
Arvo Saal        1998 2002      
Villu Reiljan          2002 2007    
Vello Laidla          2002      
Ants Noot            2007    
Erik Horn            2007    
Prits Liblik            2007    
Piret Maaring            2007 2011 2015
Helir-Valdor Seeder             2011  2015 
Andres Hunt              2011 2015
Urmas Klaas              2011  
Rein Leppik               2015

Revisjonitoimkond

Marika Kongas  1990 1992 1995 1998 2002       
Lehte Kalda  1990 1992 1995 1998 2002      
Villu Ojassalu  1990 1992             
Kuno Erkmann      1995 1998 2002 2007 2011 2015
Laine Saal          2003 2007 2011 2015
Rene Kundla            2007 2011 2015

EMSL Jõud juhatuse liikmed

Eesti Maaspordi Liit „Jõud“

1990
11.juulil taastati "Jõu" tegevus, loodi Eesti Maaspordi Liit "Jõud". Asutamise protokollile kirjutasid alla Harju Spordiliidu "Jõud", Ida- Viru Maakonna Spordiliidu, Järva Maakonna Spordiseltsi "Järva", Jõgeva Spordikoondise "Kalju", Lääne Maakonna Spordiseltsi, Lääne- Viru Maaspordi Seltsi "Jõud", Põlva Maakonna Spordiseltsi, Tallinna Spordiklubi"Jõud" ja Valga Maakonna Spordiseltsi esindajad. Esimesel üldkogu koosolekul valiti volikogu esimeheks Kaljo Lauri. Eestseisuse esimeheks valiti Ants Saar ning liikmeteks Malle Floren, Valdek Gross, Lembit Leppik, Uno Lints, Heino Raam, Jaak Tahur, Mati Ummer, Uno Valdmets ja Tarmo Volt. Revisjonitoimkonda valiti Marika Kongas, Lehte Kalda ja Villu Ojassalu.  

1992
9. detsembril Paides toimunud MSL"Jõud" Üldkogu koosolekul tehti põhikirjas parandus , likvideeriti volikogu olemasolu valitava juhtorganina. Eestseisuse esimeheks valiti Kaljo Lauri ja liikmeteks Uno Lints, Valdek Gross, Ene Mänd, Ivo Reinmaa, Heino Raam, Jaak Tahur, Tarmo Volt, Kaiu Kustasson, Malle Floren, Henno Kaas, Lembit Toru, Lembit Leppik ja Ants Saar. Peasekretäriks valiti Ants Saar. Revisjonitoimkond: Marika kongas, Villu Ojassalu, Lehte Kalda. 

1995
21. märtsil EMSL "Jõud" üldkogul valiti eestseisuse esimeheks Kaljo Lauri ja liikmeteks Ants Saar (peasekretär), Vello Kuhi, Valdek Gross, Ene Mänd, Margus Teelahk, Jaak Tahur, Tarmo Volt, Kaiu Kustasson, Henno Kaas, Lembit Toru, Elle Ots, Lembit Leppik ja Ilmar Kütt. Revisjonitoimkond: Marika Kongas, Kuno Erkmann, Lehte Kalda.

1998
17. märtsil toimus Paides EMSL "Jõud" erakorraline üldkogu koosolek. Võeti vastu "Jõu" uus põhikiri. Juhatuse esimeheks valiti Peep Aru, esimehe asetäitjaks Kaljo Lauri ja liikmeteks Sirje Tikerpäe, Helen Mast, Arno Rossman, Uno Valdmets, Jaak Tahur, Vello Kuhi, Elle Ots, Tarmo Volt, Kaiu Kustasson, Henno Kaas, Siim Veski, Lembit Toru, Arvo Saal ja Ilmar Kütt. Peasekretärina jätkab Ants Saar. 

2002
11. detsembril toimus Tallinnas Üldkogu koosolek. Võeti vastu arengukava aastateks 2003-2006 ja uus põhikiri. Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" juhatuse esimeheks valiti Villu Reiljan, esimehe asetäitjaks Kaiu Kustasson ning juhatuse liikmeteks Arno Rossman, Vello Laidla, Arvo Saal, Lembit Toru ja Tarmo Volt. Peasekretärina jätkab Ants Saar.

Eestimaa Spordiliit Jõud

2007
21. märtsil toimunud üldkoosolekul kinnitati spordiühenduse uueks nimeks Eestimaa Spordiliit Jõud. Samas kinnitati Eestimaa Spordiliit Jõud põhikiri uues redaktsioonis. Üldkoosolekul valiti Eestimaa Spordiliit Jõud presidendiks Villu Reiljan, peasekretäriks Tarmo Volt ja juhatuse liikmeteks Ants Noot, Lembit Toru, Erik Horn, Kaiu Kustasson, Prits Liblik, Piret Maaring ja Uno Valdmets. Kinnitati EMSL Jõud revisjonitoimkond järgmises koosseisus: Kuno Erkmann, Laine Saal ja Rene Kundla.

2011
25. mail toimunud EMSL Jõud üldkogul valiti järgmiseks neljaks aastaks liidu presidendiks põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Jõudi peasekretäri ametikohal jätkab Tarmo Volt. Koos Seederiga valiti juhatusse uute liikmetena Andres Hunt ja Urmas Klaas, lisaks Voldile jätkavad senisest juhatusest Uno Valdmets, Kaiu Kustasson, Lembit Toru, Piret Maaring, Arno Rossman.
EMSL Jõud revisjonikomisjoni valiti Kuno Erkmann, Laine Saal ja Rene Kundla.

2015
26. mail toimunud EMSL Jõud üldkogu koosolekul valiti Eestimaa Spordiliidu Jõud presidendiks tagasi Helir-Valdor Seeder ja peasekretäriks Tarmo Volt. Spordiliidu Jõud juhatusse osutusid veel valituks Kaiu Kustasson, Piret Maaring, Andres Hunt, Arno Rossman, Uno Valdmets, Lembit Toru, Rein Leppik. Spordiliidu Jõud presidendi, peasekretäri ja juhatuse volitused kestavad neli aastat. Samaks perioodiks valiti ka 3-liikmeline revisjonitoimkond koosseisus Kuno Erkmann, Laine Saal ja Rene Kundla.

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner