Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jahilaskmises (CSP)

 

Juhend

 

I  Eesmärk

 

1. Populariseerida jahilaskmist.

2. Selgitada EMSL Jõud 2008.a. meistrid jahilaskmises (CSP).

 

II Aeg ja koht

 

Võistlused toimuvad 27.septembril 2008 kell 10.00 Tartumaa Tervisespordikeskuses (Elva Jahilasketiirus).

Võistlejate rohkuse korral võib võistlus jätkuda 28.septembril (selgub peale eelregistreerimist).

 

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

 

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Tervisespordikeskus.

 

IV Osavõtjad

 

Osa võtma lubatakse kõiki jahilaskureid.

Võiskonnad komplekteeritakse valdade, linnade või maakondade võistlejatest.

 

V Võistluste programm

 

Lastakse 2x25 märki CSP. (COMPAK SPORTING)

Võistlus peetakse vastavalt FITASC reeglitele.

Võistkonda kuulub kolm laskurit.

 

VI Arvestus

 

Paremusjärjestus selgitatakse nii individuaalselt, kui ka võistkondlikult.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks  liidetakse kolme võistleja tabamused.

 

VII Autasustamine

 

Individuaalarvestuses I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

 

VIII Majandamine

 

Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 200 krooni iga laskuri kohta ja see tasutakse võistluspaigas või ülekandega Tartumaa Tervisespordikeskuse arvele nr.10220004799019,  märkides makse saajaks Rahandusministeerium ja viitenumbriks 2100012844.

 

IX Eelregistreerimine

 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 22.september 2008.a. näidates ära võistleja nime ja valla, linna või maakonna e-mailile: hanno@tervisesport.ee

Vahetuste nimekirjad avaldatakse www.tervisesport.ee ning võistlustulemused www.tervisesport.ee ja www.joud.ee .

Täiendav info Hanno Kurvits 745 6482 või 50 20 340.

 

X Üldiselt

 

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Tervisespordikeskus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner