Eestimaa Spordiliit Jõud noorte võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Võistluste eesmärgiks on pakkuda noortele lauatennisistidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja EMSL Jõud 2008.a. parimad noortevõistkonnad lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 15.novembril 2008.a. Ida-Virumaal Aseri Spordihoones.
Võistluste algus kell 11.00. Mandaat kell 10.00-10.45 võistluspaigas.

III  Osavõtjad

Osa võivad võtta kõik maakondade võistkonnad.
Võistlused toimuvad kolmes vanuserühmas:
1989 -1992.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1993 -1995.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1996.a. sünd. ja nooremad    2 poissi ja 1 tüdruk

IV  Võistluste korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Võistluste läbiviimise süsteem pannakse paika võistluspaigas sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

V  Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seostud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast  osavõtumaksust. Osavõtumaks 60.- krooni võistkonna kohta üle kanda Aseri Spordiklubi arveldusarvele 221011577945 Swedbank või tasuda võistluspaigas läbiviijale. Vajadusel saate arve Aseri Spordiklubilt.

VII Registreerimine

Osavõtust informeerida hiljemalt 10.novembrini 2008.a. läbiviijat (Kaire Kutsar 5072198 või 3351412 või kaire.kutsar@mail.ee ).

VIII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner