Eestimaa Spordiliit Jõud 2008.a. noorte meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk  ja ülesanne

Maakondade noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate  noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 15.novembril 2008.a.algusega kell 11.00 Viljandi Kaare Koolis (Kesk-Kaare 17, Viljandi).

III Osavõtjad

Osa võtma oodatakse maakondade noormaletajaid sünniaastaga 1992 ja nooremaid. Osavõtust eelnev teatamine vajalik 10.novembriks elektronposti aadressil maleselts@gmail.com .

IV  Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Viljandi Maleselts.

Võistlus toimub eraldi kolmes vanuserühmas:
A-turniir 1992.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)
B-turniir 1995.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)
C-turniir 1998.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)
Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 20+20 minutit.Võistluste kava:
10.00-10.45                      Registreerimine
11.00-11.40                      I voor
11.50-12.30                      II voor
12.45-13.25                      III voor
13.40-14.20                      IV voor
14.20-15.00                      V voor
15.00-15.40                      VI voor
16.00-16.40                      VII voor
17.00                              Lõpetamine

Võistluste peakohtunik Gert Elmaste.

V  Autasustamine

EMSL Jõud autasustab I, II ja III koha võitnuid diplomite ja medalitega.
Võrdsete punktide korral määrab paremuse iga vooru järgne punktide summa. Selle võrdsuse korral jäetakse ära I vooru punktid jne.

VI Majandamine

Kõik osavõtuga seonduvad kulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja ise. Võistluste tehnilise läbiviimisega ja autasustamisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust ja EMSL Jõud eelarvest.
Osavõtumaks on 50.- EEK võistleja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või ülekandega Viljandi Maleseltsile a/a 10302009149003 SEB. Arve tellida aadressilt maleselts@gmail.com .

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner