Eesti  omavalitsusjuhtide VI talvine mitmevõistlus

Juhend

 

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12.- 13. veebruaril 2009.aastal Võrumaal Haanjas.
Saabumine Haanja Koolimaja juurde neljapäeval, 12. veebruaril kella 12.00-13.00-ni.

Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Haanja vald koostöös Eestimaa Spordiliidu Jõud, Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Spordiliiduga. Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v. a. murdmaasuusad .

Spordialade programm

1.      Laskesuusatamine

2.      Slaalom

3.      Uisutamine

4.      Lumegolf

5.      Kelgutamine

6.      Jääaugu puurimine

7.      Saalihoki

8.      Ergomeeter

9.      Noolemäng

10.    Laskmine

Paremuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii naistele kui meestele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kümne ala seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Punkte antakse alljärgnevalt:

I koht - 50 p.
II koht - 48 p.
III koht - 46 p.
IV koht - 45 p. jne.

Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

Arvestus toimub kahes vanuseklassis, kuni 40 eluaastat ja veteranidele üle 40. eluaasta. Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi  meenega. Naisvõistlejatel eraldi üldarvestus.

Majandamine:

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1600.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 300.-  krooni (sisaldab toitlustamist, majutamist).

Registreerimine:

Oma osalusest palume teatada ja osavõtumaksu üle kanda Haanja  Vallavalitsuse arveldusarvele  1120179399 Swedbangas märksõna " OVJ VI Talimängud" ja osaleja nimi 06. veebruariks  2009.a. Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta. Erandkorras võib registreerida ja osamaksu tasuda ka kohapeal sularahas. Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine:
Haanja Vallavalitsus

Juri Gotmans
Tel. 517 4584
e-mail:  vald@haanja.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista, saad kindlasti abi.

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE  HAANJASSE!!

Peatse kohtumiseni!

Juri Gotmans
Haanja  vallavanem
517 4584

Eesti omavalitsusjuhtide VI talvine mitmevõistlus

Ajakava

12. veebruar 2009.a.

Kuni kella 13.00 saabumine Haanja koolimaja juurde, registreerimine, majutamine.

13.00-13.45 Lõunasöök

14.00 Avamine

14.30 Laskesuusatamine

15.30 Slaalom

16.00 Uisutamine + hoki täpsuslöögid

16.30 Lumegolf

17.30 Kelgutamine

19.00 Saun

20.00 Õhtusöök, peoõhtu

13. veebruar 2009.a.

9.00 Hommikusöök

10.00 Jääaugu puurimine

11.00 Ergomeeter

12.00 Noolemäng

12.30  Saalihoki täpsuslöögid

13.00 Laskmine

14.00 Lõunasöök

15.00 Lõpetamine

Võistluste ajakavas ja  spordialades võib tulla muudatusi olenevalt võistlejate arvust ja ilmastikuoludest.

 

Võistlusalade kirjeldus

1. Laskesuusatamine

Võistlus toimub  Haanja Puhke-spordikeskuses. Distants ca 2 km, trahviring 100 m. Lasketiirus kaks korda lamades laskmine. Distantsi läbimine aja peale. Sõidustiil vabal valikul ( vajalik oma suusavarustus ).

2. Slaalom murdmaasuuskadel

Võistlus toimub   Haanja Puhke-spordikeskuses, laskumine aja peale.

3.  Uisutamine ja hoki täpsuslöögid aja peale

( Uiskude olemaolul need kaasa võtta. )

4. Lumegolf  täpsuslöögid

Võistlus toimub Haanja Puhke-spordikeskuses. 20 m kauguselt löögid täpsuse peale, 2 korda peab läbima distantsi.  Löögid summeeritakse, väiksema löökide arvuga  sportlane on  võitja.

5. Kelgutamine

Võistlus toimub Haanja Puhke-spordikeskuses. Sõit toimub aja peale ( mäest alla sõit ja kelguga mäkke üles tagasi jooks ).

6. Jääaugu puurimine aja peale

Võistlus toimub Ruusmäe järvel.

7. Saalihoki täpsuslöögid

Võistlus toimub  Haanja koolimaja  saalis. Ülesanne -12 m pealt kümme lööki saalihoki väravasse täpsuse peale.

8. Ergomeeter

Võistlus toimub  Haanja koolimaja saalis. Distantsi pikkus 500 m.

9. Noolemäng

Võistlus toimub Haanja koolimaja saalis. Igal võistlejal 10 viset.

10. Laskmine

Võistlus toimub Haanja koolimaja saalis, 10 lasku. Võrdse tabamuse korral võidab kiiremini lasknud võistleja.

Võistlusalades võib tulla väikseid korrektuure olenevalt ilmastiku tingimustest ja muudest faktoritest.

Võistluse peakohtunik

Juri Gotmans 517 4584
vald@haanja.ee  

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner