Eestimaa Spordiliidu Jõud 2009.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, tõstmises ja sangpommi mitmevõistluses

Juhend

Aeg  ja koht

Võistlused viiakse läbi  28.märtsil Tapa Spordikeskuses (Pargi 12).
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas, kaalumine maadluses 10.00-10.30 võistluspaigas.
Tõstmises ja sangpommis kaalumine 10.00-11.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks 11.40 Tapa Spordikeskuse võimlasse. Avamisele tulla trikoodes.

Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Tapa (Allan Vinter 5287800).
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

1. Kreeka-rooma- ja vabamaadlus
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1992-1995, võistlejate paigutus  kehakaaludesse on vaba.
Noortele  kehakaalud
-42 kg; -46 kg; -50 kg ja täiskasvanutele (15 aastased ja vanemad) -55,0 kg; -60,0 kg; -66,0 kg; -74,0 kg; -84,0 kg; -96,0 kg;  -120 kg.
Naised võistlevad kehakaaludes -40,0 kg; -48,0 kg; -55,0 kg; - 63,0; -72,0 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks mõlemas maadlusviisis liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

2. Tõstesport
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg;
-105,0  kg  ja + 105 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

3.Sangpommi  mitmevõistlus
Võistlused on individuaal- võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1991. aastal ja hiljem.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Noored võistlevad 16 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -75,0 ja +75 kg.
Täiskasvanutele kehakaalud: -63,0 kg; -68,0 kg; -73,0 kg; -78,0 kg; -85,0 kg; -95,0 kg ja + 95 kg.
Võisteldakse 24 kg sangpommiga.
Naised võistlevad absoluutkaalus 12 kg sangpommiga.
Individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 punkti, II- 9 p.; III - 8 p. jne.

Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

Majandamine

1. Lähetuskulud kannavad lähetajad. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale (Spordiklubi Tapa). Osavõtumaksuks on  70.- krooni võistleja kohta.
2. Eelregistreerimine teostada e-postiga hiljemalt  23.märtsiks 2009.a. aadressil spordiklubi@tapa.ee .
Siit saate ka arve osavõtumaksu tasumise kohta.

Täiendav informatsioon Allan Vinter 5287800.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Tapa

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner