50. Jüriöö teatejooks

Juhend

Aeg ja koht:
Laupäeval, 25-26. aprillil 2009.a Kilingi-Nõmmes. Võistluskeskus: Kilingi-Nõmme gümnaasiumi juures.

Ajakava:
19.00 - Võistlusmaterjalide jagamine
20.30 - Rongkäigu algus ja avamine
22.00 - Ühisstart I vahetusele
00.30 - eeldatav harrastajate finiš
00.30 - eeldatav seiklussportlaste finiš
01.30 - eeldatav põhiklassi võitja finiš
02.30 - eeldatav noorte ja veteranide finiš
02.00...03.00 - autasustamine (jooksvalt)

Osavõtjad:
Võistlusest võivad osa võtta kõik spordiklubid, muud spordiühendused, töö- ja/või õppekollektiivid, harrastajad ja seiklussportlased piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14-aastastel (s.1996.a ja hiljem) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab selle mandaati.

Rajad ja klassid:
Võisteldakse kolmel erineval rajal.
I Põhirada – viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naist. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M. Võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest.
Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides:
Absoluutklass – kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored - Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 1991.a. ja hiljem);
Veteranid - Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1969.a. ja varem). Vanuste summa arvestatakse sünniaasta alusel.

II Harrastajate rada – kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M. Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.

III Seiklusspordi rada – Kaheringiline kaardivahetusega rada kolmeliikmelistele võistkondadele. Võistkond peab liikuma rajal koos. Rajal võib peale orienteerumise esineda muid kohustuslikke lisaülesandeid.

Kaart:
Kaart 1:10 000 h 2,5m seisuga kevad 2009. Kaardistaja Ville Vinkel. Eelmine kaart 2006016.

Maastik:
Läbitavus on alates väga heast männiparkmetsast kuni raskesti läbitava soise tihnikuni. Soise ala osatähtsus pole eriti suur (~10% maastikust). Üldiselt nõrgalt liigestatud maastikku läbib Humalaste jõgi. Jõekaldad on soised. Kaardi erinevates osades on luiteahelikke ja väiksemaid künkaid. Maksimaalne kõrguste vahe ühel nõlval on 10m. Tihe teedevõrk.
Ohukohad: jõgi (selle ületus pole igal pool turvaline), tiigid, teed (teede ületamisel tuleb olla ettevaatlik).

Keelualad:
Keelualad on orienteerumisjooksu võistlusreeglitega sätestatud alad ehk siis vastava tähistusega õuealad, aiamaad, orasepõllud ja ületamatud aiad, Lisaks on kaardil punase viirutusega tähistatud muid keelualasid. Kohati on keelualad tähistatud täiendava lindiga, et konkreetse tara puudumisel jooksjad kogemata aeda ei läbiks. Ületamatutest aedadest üle ronimine või muul viisil nende läbimine on rangelt keelatud. Nendest läbi saamiseks tuleb kasutada ainult kaardile märgitud läbipääse ja väravaid.

Märkesüsteem:
Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

Võistlemise kord:
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi, v.a. S-klass, kus võistkond liigub metsas koos. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 2 tundi peale võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele. Finiš suletakse 2,5 tundi pärast startimata võistlejate ühisstarti.

Autasustamine:
Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse põhiklassi võitja võistkond. Iga võitja võistkonna liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu "Jõud".
Põhiklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda.
Eraldi autasustakse noorte ja veteranide kolme paremat võistkonda, samuti harrastajate ja seiklussportlaste parimat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

Registreerimine:
Registreerimine hiljemalt 15. aprillil 2009 Interneti võistluskeskuses: https://www.osport.ee/ või elektronposti aadressil registreerimineokwest.ee. Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 25.- krooni.
Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad.
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega. Igast spordiklubist, spordiühendustest, töö- ja/või õppekollektiivist saab iga viies võistkond osaleda tasuta.

Osavõtumaks:
Absoluutklass (s.h. veteranid) 500 krooni/võistkond, noored 300 krooni/võistkond
Harrastajad 300 krooni/võistkond
Seiklussportlased 360 krooni/võistkond

Osavõtumaks tasuda 15. aprilliks 2009. Orienteerumisklubi West arveldusarvele a/a 10902000877004 SEB.

Kohalesõit:
Tähistus Valga-Uulu maanteel 98. km-l, s.t. Kilingi-Nõmme Pärnu poolse sissesõidu ristis.

Muud:
Lisainfo ilmub jooksvalt klubi koduleheküljel: http://www.okwest.ee.

Korraldajad:
Eestimaa Spordiliit Jõud, OK West, Eesti Orienteerumisliit.
Peakorraldaja: Sander Blehner 5083837
Rajameister: Ville Vinkel 5013815
EOL volinik: Arvo Saal (Otepää SK)
Võistluse žürii: Arvo Saal (žürii esimees), Jaanus Reha (OK Kooperaator), Peep Otstavel (LSF PT)

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner