Eesti valdade XVII suvemängud

Juhend

I.  Eesmärk

 1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi Eesti elanikkonnale;
 2. Selgitada valdade suvemängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel;
 3. Segitada suvemängude üldkokkuvõttes parimad vallad kahes grupis:
  • kuni 2 000 elanikku;
  • üle 2 000 elaniku.

II.  Aeg ja koht

Valdade suvemängude võistlused viiakse läbi alljärgnevatel aegadel ja kohtades:
Eelturniirid naiste ja meeste võrkpallis: 18.-19.aprillil 2009.a.
(kohad ja läbiviijad selguvad peale eelregistreerimist)

Finaalvõistlused 27.-28.juunil 2009

kergejõustik                                       27.-28.juuni     Kohila valla staadion

võrkpall, mehed                                  27.-28.juuni     Staadioni läheduses

võrkpall, naised                                  27.-28.juuni     Staadioni läheduses

jalgrattakross                                     27.juuni           Kohila ümbruses

orienteerumine                                   27.juuni           Keava mägedes

mälumäng                                          27.juuni           Kohila

köievedu                                            27.juuni           Kohila

III.  Juhtimine ja korraldamine

 1. Suvemängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud.
 2. Suvemängude läbiviimist teostab Kohila Vallavalitsus koostöös Rapla Maakonna Spordiliiduga.
 3. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend ei määratle teisiti.

IV.  Osavõtjad

 1. Suvemängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti valdade võistkondi mängude kavas olevatel spordialadel.
 2. Võistkondi lubatakse spordialadel komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud valla spordiklubides registreeritud sportlastest.
 3. Iga sportlane võib võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/võistkonna eest.
 4. Vald võib mängudel olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.

V.  Mängude kava

Mängude kavas on järgmised spordialad:

1.  Kergejõustik

Võistkonna suurus piiramatu.
Programmis on järgmised alad:
Noormehed (U-20)                                      Mehed
sünd. 1990.a. ja hiljem                                sünd. 1970 - 1989.a.
100 m                                                          100 m
400 m                                                          400 m
1500 m                                                        1500 m
5000 m                                                        5000 m
kaugus                                                         kaugus
kõrgus                                                          kõrgus
kuul ( 6 kg )                                                   kuul
oda  (700 g)                                                  oda
ketas (1,75 kg)                                              ketas
                                                                    4 x 100 m (absoluutarvestuses)

Meesveteranid
I gr. 1960 - 1969.a. sünd.                             II gr. 1959.a. ja varem sünd
100 m                                                          100 m
800 m                                                          800 m
3000 m                                                        3000 m
kaugus                                                         kaugus
kuul                                                              kuul (6 kg)
ketas                                                            ketas (1,5 kg)
oda                                                               oda

Neiud (U-20)                                                Naised
1990.a.ja hiljem sünd                                  1975 - 1989.a. sünd.
100 m                                                          100 m
800 m                                                          800 m
1500 m                                                        1500 m
kaugus                                                         kaugus
kõrgus                                                          kõrgus
kuul                                                              kuul
ketas                                                            ketas
oda                                                               oda
                                                                     4 x 100 m (absoluutarvestuses)

Naisveteranid
I gr.1965-1974.a. sünd.                                II gr. 1964.a. ja varem sünd.
100 m                                                          100 m
400 m                                                          400 m
1500 m                                                        1500 m
kaugus                                                         kaugus
kuul                                                              kuul (3 kg)
ketas                                                            ketas
oda                                                               oda

Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses ja kõrgushüpe, kus veteranid võivad osaleda täiskasvanute klassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht - 25 p, II koht - 23 p, III koht - 21 p, IV koht - 19 p., 5.koht - 18 p. jne.
Teatejooksus on koefitsent 2,0.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 20 paremat tulemust ja parima teatejooksu tulemus.
Arvesse mitteminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrduse korral on määravaks parem koht arvesse minevas teatejooksus. Teatejooksu võrduse korral või teatejooksude puudumisel määrab paremuse suurem esi- või paremate kohtade arv.

2.  Võrkpall, mehed

Võistkonna suuruseks on 10 sportlast.
Finaalvõistlustele pääsemiseks viiakse 18.-19.aprillil 2009.a. läbi eelturniir kaheksas alagrupis, kust 2 paremat võistkonda pääsevad edasi finaalturniirile.
Eelmise aasta 8 paremat meeskonda paigutatakse erinevatesse alagruppidesse.
Alagruppides mängitakse turniirisüsteemis ning mängitakse välja kõik kohad. Mängitakse parem 3-st geimist.
Finaali pääsenute võistkondade omavaheline mäng tuleb finaali kaasa.

Finaalturniiril mängitakse 4 alagrupis, millede võitjad selgitavad kohad 1-4. Alagrupis teise koha saavutanud võistkonnad mängivad kohtadele 5.-8. jne.
Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega).
Kohamängudel 5-8., 9.-12. ja 13-16. mängitakse üks geim 30 punktini.
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.

3.  Võrkpall, naised

Võistkonna suuruseks on 10 sportlast.
Finaalvõistlustele pääsemiseks viiakse 18.-19.aprillil 2009.a. läbi eelturniir kaheksas alagrupis, kust 2 paremat võistkonda pääsevad edasi finaalturniirile.
Eelmise aasta 8 paremat naiskonda paigutatakse erinevatesse alagruppidesse.
Alagruppides mängitakse turniirisüsteemis ning mängitakse välja kõik kohad. Mängitakse parem 3-st geimist.
Finaali pääsenute võistkondade omavaheline mäng tuleb finaali kaasa.

Finaalturniiril mängitakse 4 alagrupis, millede võitjad selgitavad kohad 1-4. Alagrupis teise koha saavutanud võistkonnad mängivad kohtadele 5.-8. jne.
Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega).
Kohamängudel 5-8., 9.-12. ja 13-16. mängitakse üks geim 30 punktini.
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.

NB!
Eelregistreerimine osavõtuks meeste ning naiste võrkpallist teha hiljemalt 1.aprilliks 2009.a. Eestimaa Spordiliitu Jõud.  Telefon 6622653, 5062590 (Matti Reimann), faks 6622651 või e-post emsl@joud.ee .
Elektronkirjas kindlasti ära märkida kontaktisiku nimi, telefon ja e-posti aadress, kellele saata arve osavõtumaksu tasumiseks. Samas palume avaldada soovi eelturniiride läbiviimiseks.

4.  Köievedu

Võistkonna suuruseks on 5 sportlast+ 1 reserv + kapten.
Reservi võib kasutada iga tõmbe järel.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

5.  Orienteerumine

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
N21 (sünd. 1975.a. ja hiljem), N35 (sünd. 1965 -1974.a), N45 (sünd.1964.a. ja varem)
M21 (sünd. 1970.a.ja hiljem), M40 (sünd.1960-1969.a.), M50 (sünd.1959.a. ja varem).
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht - 37 punkti, III koht - 35 punkti, IV koht - 33 punkti, V koht - 32 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 5 paremat tulemust olenemata võistlusklassist.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi.

6.  Mälumäng

Võistkonna suuruseks on 5 inimest.
Teemad: Sport -25 küsimust ja Varia -25 küsimust.
Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv. Punktide võrdsuse korral esitatakse esimese kolme koha selgitamiseks lisaküsimused, ülejäänud võistkonnad jäävad kohti jagama.

7.  Jalgrattakross

Võistkonna suurus on piiramatu.
I start - põhiklass (maastikuratas kohustuslik)
M-16 ( sünd. 1993-1994.a.), M-18 (sünd. 1991-1992.a.), M (sünd. 1970-1990.a.)
II start (jalgratta valik vaba)
M-14 (sünd. 1995-1996.a.), M-40-54 (sünd. 1955-1969.a.), M-55 (sünd. 1954.a. ja varem) ja
N (sünd. 1975.a.ja hiljem) ning N-35 (1974.a. ja varem sündinud).
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
NB! Kõigil osavõtjail on kiiver kohustuslik.
Olenevalt osavõtjate arvust võib startide arv suureneda.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht - 37 punkti, III koht - 35 punkti, IV koht - 33 punkti, V koht - 32 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 5 paremat tulemust olenemata võistlusklassist. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI.  Protestid

Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 1000.- krooni, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.

VII.  Eesti valdade XVII suvemängude üldvõitja selgitamine

Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse valla kergejõustiku võistkonna kohapunktidele kolme parema spordiala kohapunktid teistelt suvemängude programmis olevatelt spordialadelt.
Valdade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt spordialade paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt: I koht -50 punkti., II koht -47 punkti, III koht - 45 punkti, IV koht - 43 punkti, V koht -42 punkti jne.
Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.
Ühe valla mitme võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse parem, arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.
Võrkpallis finaali mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavutatud kohtade aritmeetilisele keskmisele.

VIII.  Autasustamine

 1. Eesti valdade XVII suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga;
 2.  Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
 3. Mängude kavas olevatel spordialadel I-III kohale tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega.

IX.  Majandamine

 1. Võrkpalli eelturniiride läbiviimisega seotud kulud kannavad osavõtjad.
  Osavõtumaks 700.- krooni võistkonna kohta tuleb tasuda koos eelregistreerimisega Eestimaa Spordiliit Jõud arveldusarvele 10052037323002 SEB hiljemalt 1.aprilliks 2009.a.
  EMSL Jõud kannab eelturniiridest osavõtjate osavõtumaksu turniiride läbiviijaile hiljemalt 10.aprilliks 2009.a.
 2. Kõik finaalvõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 100.- krooni iga osavõtja kohta sõltumata spordialast. Osavõtumaks tasuda ülekandega Eestimaa Spordiliit Jõud arveldusarvele 10052037323002 SEB hiljemalt 25. juuniks 2009.a.
  Kontaktisik: MATTI REIMANN tel. 6622653, 5062590.
 3. Finaalvõistlustel osavõtjatele organiseeritakse toitlustamine Kohila Gümnaasiumi sööklas:
  27.06 lõunasöök 45.-
  27.06 õhtusöök 30.-
  28.06 hommikusöök 30.-
  28.06 lõunasöök 45.-
  Raha tuleb üle kanda hiljemalt 20.juuniks 2009.a. Estmer Grupp OÜ arvele 10220034052014 SEB. Ülekandes palun ära märkida toidukordade arv päevade lõikes. Hilisemaid soove toitlustamise osas korraldaja ei aktsepteeri.
  Kontaktisik: KAARIN VEENRE tel. 58141462, e-post kool@estmer.ee
  Vajadusel saate arve.
 4. Finaalvõistluste majutusvõimalused:
  Põrandamajutus oma magamisvarustusega Kohila Gümnaasiumis 30.- krooni öö.
  Kontaktisik: KALMER VILEPILL tel. 5523372, e-post kalmer.vilepill@kohila.edu.ee

Täiendav info mängude kohta: AAVO KERGAND          tel. 4890970 või 5236932.

X.  Eelregistreerimine

 1. Eelregistreerimine osavõtuks meeste ning naiste võrkpallist teha hiljemalt 1.aprilliks 2009.a. Eestimaa Spordiliitu Jõud.
  Telefon 6622653,
  5062590 (Matti Reimann), faks 6622651 või e-post emsl@joud.ee .
  Kindlasti ära näidata kontaktisiku nimi, telefon, e-posti aadress ja arve maksja. Samas palume avaldada soovi eelturniiride läbiviimiseks.
  Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja alagruppidesse loositakse ainult need võrkpalli võistkonnad, kellelt on laekunud osavõtumaks.
  Eelturniiride kohad ja koosseisud avaldatakse EMSL Jõud koduleheküljele http://www.joud.ee/ .
 2. Arvuline eelregistreerimine finaalvõistlusteks spordialade kaupa teha hiljemalt 22.juuniks 2009.a. punktis 1 toodud telefonil või aadressil.
 3. Orienteerumises teha nimeline registreerimine hiljemalt 22.juuniks IVK https://www.osport.ee/default.aspx kaudu või elektronposti aadressil orvand@orvand.ee näidates ära iga osavõtja sünniaasta, võistlusklassi, EOL koodi ja SPORTidendi (SI-kaardi) numbri või rentimise vajaduse.
  Täiendav info orienteerumisvõistluste kohta:
  Ülo Viru tel. 5051185 või Ants Lindre tel. 5084234
 4. Kergejõustikus teha nimeline registreerimine hiljemalt 25.juuniks elektronposti aadressil raul@kehtna.edu.ee (Raul Metsaäär 5277329). Kergejõustiku registreerimisleht (excel - täida, salvesta ja saada raul@kehtna.edu.ee).
 5. Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed saata hiljemalt 25.juuniks elektronposti aadressil emsl@joud.ee .
 6. Elektrooniliselt registreerimata võistkondadel esitada mandaatkomisjonile üldregistreerimisleht ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed.
  Mandaatkomisjon töötab 27.juunil kella 8.00-10.00.

XI.  Üldiselt

 1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi Eestimaa Spordiliit Jõud, võistluste ajal suvemängude peakohtunik koos spordialade peakohtunikega.
 3. Informatsioon suvemängude kohta asub koduleheküljel http://www.joud.ee/ .

Eestimaa Spordiliit Jõud
Kohila Vallavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner