Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend

Eesmärk

Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
Selegitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2009.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus.

Aeg, koht ja registreerimine

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad 28.märtsil 2009.a. algusega kell 10.00 Pärnumaal Tihemetsa Spordihoones.
Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni. Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt  25.märtsiks 2009.a. Heino Merilaine 5206092 või koroona@gmail.com .

Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.

Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a. (1955.a. ja hiljem sünd.) ja 55+ (1954.a. ja varem sünd.)
- mehed kuni 59.a.(1950.a.ja hiljem sünd.) ja 60-69 (1940.a.-1949.a. sünd.) ja 70+ (1939.a. ja varem sünd.)
- tüdrukud (1991.a. ja hiljem sündinud)
- poisid (1991.a. ja hiljem sündinud)

Korraldamine ja tulemuste arvestamine

Võistlused korraldab EMSL Jõud, läbiviijaks on Pärnumaa Koroonamänguklubi Ring.
Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja  lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru sveitši süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale (mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini. Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliinis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti , selle võrdsuse korral progresseeruvat koefitsienti.

Võistkonna arvestusse lähevad 6 parema võistleja tulemused, kusjuures igas võistlusklassis annab I koht 15 punkti, II-14 p., III-13 p. jne. Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suurema osavõtuarvuga võistlusklassis.

Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall.

Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud poolt medali ja diplomiga ning kolme paremat võistkonda diplomiga.

Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 50.- krooni osavõtja kohta. Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Pärnumaa Koroonamänguklubile Ring, arve saab e-posti aadressilt koroona@gmail.com .
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes  võistlusmäärustele.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner