Eestimaa Spordiliidu Jõud 2009.a. meistrivõistlused sumos

J U H E N D

Aeg ja koht

Võistlused viiakse läbi 26.aprillil 2009.a. Vinni Spordikompleksis Lääne-Virumaal.

·         Võistluste algus kell 12.00,
·         Mandaat:        8.00-9.30 võistluspaigas,
·         Kaalumine:      9.00-10.00 võistluspaigas,
-         Loosimine:     10.00- 10.30
-         Seminar:        10.30- 11.30 judosaalis

Kogunemine pidulikuks avamiseks 11.45 korvpalli saali.
-         Pidulik avamine  12.00

Avamisele tulla
·         meestel liibuvates lühikestes pükstes, palja ülakehaga
·         naistel liibuvates lühikestes pükstes ja T-särkides või trikoodes

Juhtimine ja korraldamine

Võistluste juhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistlused valmistab ette ja korraldab Lääne-Virumaa Spordiliit koostöös Eesti Sumoliiduga (Riho Rannikmaa 32 57683, 53 915160). Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

Osavõtjad

Maakondade koondised, mis on komplekteeritud maakondade spordiklubides registreeritud või maakonnas elavatest sportlastest.
Kõik osavõtjad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

1.      Meeste individuaalturniir:

Võistlevad 1993.a. ja varem sündinid mehed kaalukategooriates: -70kg; -85kg; -115kg; +115kg ja absoluutkategoorias

2.      Naiste individuaalturniir:

Võistlevad 1995.a. ja varem sündinud naised kaalukategooriates: -60kg; -65kg; -80kg; +80kg
ja absoluutkategoorias.

3.      Meeste võistkondlik turniir: (vaata lisa)

4.      Naiste võistkondlik turniir: (vaata lisa)

Autasustamine

Individuaalsetes võistlusklassides I-III koha saavutanud sportlasi autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ning diplomiga.
I koha saavutanud mees-ja naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega, võistkondade liikmeid autasustatakse vastava astme medalite ja diplomitega.
Üldine paremusjärjestus selgitatakse vastavalt parimate medalikohtade arvule. Parim võistkond on kõige enam esikohti saavutanud võistkond.

Majandamine

1.      Lähetuskulud kannavad lähetavad organisatsioonid.

2.      Osavõtumaks tasutakse mandaadis võistluste korraldajale (SK Sakura) või erikokkuleppel korraldajaga enne võistlusi panga ülekandega.

Osavõtumaksuks on 70 krooni võistleja kohta.

3.      Eelregistreerimine teostada kirjalikult hiljemalt 20.aprilliks 2009.a. korraldajale – Eesti Sumoliit, Sõpruse 16, Vinni alevik, 46601 Lääne-Virumaa (Riho Rannikmaa),

Tel.& fax 3257683, e-mail: sakura@estpak.ee

LISA

VÕISTKONDLIK TURNIIR:

Iga maakond võib välja panna piiramatu arvu 2-4-liikmelisi mees- ja naiskondi (mingeid kaalupiiranguid ei ole). Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:

  • Esimene          (Senpo),
  • Teine               (Chuken)
  •  Kolmas          (Taiso)
  •  Lubatud on üks (1) varuvõistleja.

Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta. Ükskõik millise põhivõistleja tohib turniiri käigus varuvõistleja vastu välja vahetada ainult üks kord. Tagasivahetus ei ole lubatud. Varuvõistleja olemasolu ei ole kohustuslik. Osaleda võib ka nii 2- kui ka 3-liikmeliste võistkondadega.

Võistkondlikule turniirile eelneb individuaalturniir, kus selgitatakse EMSL Jõud parimad sportlased sumos meeste ja naiste kaalukategooriates ning absoluutkategoorias.

Võistkondlikul turniirill võivad osaleda ka sportlased, kes individuaaturniiril ei osalenud.

VÕISTLUSSÜSTEEM:

Võisteldakse ülesandmislehel märgitud järjekorras: esimene esimesega, teine teisega ja kolmas kolmandaga. Iga võit annab võistkonnale punkti. Seega võib võidutulemuseks olla:  3 : 0  või  2 : 1.

Viie või vähema arvu võistkondade puhul võisteldakse ringi süsteemis (kõik kõigiga). Paremuse selgitamisel arvestatakse esmalt võistkondlike võite, nende võrdsuse korral  aga individuaalvõite ning seejärel omavahelise matši tulemust. Nn "surnud ringi" puhul, kui kolmel võistkonnal on kõik näitajad võrdsed, toimub ümbermaadlus, kus fikseeritakse võitudele kulunud aeg.

Kuue ja enama võistkonna osavõtul võisteldakse olümpiasüsteemis, lohutusringidega poolfinalistidest. Välja selgitatakse üks kolmas koht.

VÕISTLEJATE RIIETUS:

MEHED

1)      Paljas ülakeha,

2)      Sumovöö (mawashi) paljal ihul. Mawashi all on lubatud kasutada musti liibuvaid aluspukse (nagu jalgratturitel),

3)      paljad jalad

NAISED     

1)      Mawashi, liibuv võimlemistrikoo või T-särk ja liibukad. (särki ei tohi kanda pükste peal),

2)      paljad jalad

Nii mehed kui naised saavad spetsiaalse sumovöö (mawashi) organisaatoritelt laenuks.

Keelatud on metallist või mõnest muust sarnasest kõvast materjalist esemete (ehete) kandmine.

VÕIDU SAAVUTAMISEKS tuleb:

A. – tõugata või heita oma vastane 4,55 m diameetriga ringist (dohyo) välja nii, et ta puudutaks maapinda väljaspool ringi esimesena või

B. – sundida oma vastane ringi sees esimesena puudutama maapinda ükskõik millise kehaosaga, peale jalataldade.

NB!     Täpsemat instruktaaži saab vahetult enne võistlust võistluspaigas või soovi korral ka varem Vinni Spordikompleksis Riho Rannikmaalt: tel/fax: 32 57683 mob: 53 915160
e-mail:
sakura@estpak.ee

Tere tulemast Vinni!

SEMINARI PROGRAMM

  1. Tutvumine rituaalidega ja nende tähenduse selgitus.

·        Rei                                          - kummardus

·        Sonkyo                                   - kükkasend

·        Chiri-chozu                             - käte puhtuse ja relvituse demonstratsioon

·        Shiko                                      - pahade vaimude eemale peletamine

 
  1. Spetsiaalsed harjutused
                  ·        Tachiai                                    - start
                 
·        Tsuri-ashi                                - liikumine
                 
·        Butsukari-geiko                      - tõukamine  
  1. Kohtuniku tegevus ja käsklused

·        Kamaete!                                - valmistuge!

·        Te-o-tsuite, mata-nashi!         - asetage käed maha, ooteaeg on lõppenud!

·        Hakkeyoi!                              - edasi!

·        Nokotta!                                 - ei ole veel võitjat!

·        Shobu-atta!                            - seal on võitja!

·        Higashi-no-gachi!                   - võitis ida!

·        Nishi-no-gachi!                      - võitis lääs!

·        Madayo!                                 - veel mitte!

·        Mata!                                      - oodake!

 
  1. Mawashi sidumine.
  1. Proovimatšid
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner