Eestimaa Spordiliit Jõud noorte 2009.a. meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi ja selgitada EMSL Jõud 2009.a. noortemeistrid lauatennises.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 25.aprillil 2009.a. Ida-Virumaal Aseri Spordihoones algusega kell 11.00.
Võistlejate saabumine ja mandaat kuni kella 10.45-ni.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta Eesti maakondades elavad või maakondade spordiklubides registreeritud lauatennisistid.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Aseri Spordiklubi.

Antti Evert 53976893.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
A kl. sünd. 1991-1993
B kl. sünd. 1994-1995
C kl. sünd. 1996-1997
D kl. sünd. 1998 ja nooremad
Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 30.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või Aseri Spordiklubi a/a nr. 221011577945 Swedbank.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.
Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise.

NB! Osavõtust teatada hiljemalt 22. aprilliks 2009.a.
Kaire Kutsar
3351412 või 5072198 või kaire.kutsar@mail.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner