Eesti omavalitsusjuhtide XIV suvine mitmevõistlus

Juhendi wordis saad siit...

Juhend

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid. 

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 06.-07.augustil 2009. aastal Viljandimaal Kolga-Jaani vallas.
Saabumine Vaibla külla Veldemani puhkemajja 6.augustil kella 11.30-ks.

Osavõtjad

Mitmevõistlusest kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Kolga-Jaani vald koostöös Eestimaa Spordiliidu Jõud, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ja Viljandimaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v. a. jalgrattad. 

Spordialade programm

1. Sõudmine
2. Kuulijänn
3. Ammulaskmine
4. Jalgrattasõit
5. Orienteerumine
6. ATV vigursõit
7. Kurn
8. Paarisvõrkpall
9. Petank
10. Koroona

Paremuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii naistele kui meestele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Arvesse läheb kümne ala seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Arvestus toimub kahes vanuseklassis, kuni 40 eluaastat ja veteranidele üle 40.eluaasta.
Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi meenega.
Naisvõistlejatel eraldi üldarvestus. 

Majandamine

Kõik mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1800.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 400.- krooni (sisaldab toitlustamist, majutamist). 

Registreerimine

Oma osalusest palume eelnevalt kindlasti teatada ja osavõtumaks tuleks üle kanda Kolga-Jaani Vallavalitsuse arveldusarvele 10302005445002 või 1120082402 - selgitusse kirje “OVJ XIV Suvemängud” ja osaleja nimi - 24.juuliks 2009.a. Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta. Erandkorras võib registreerida ja osamaksu tasuda ka kohapeal sularahas.
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks. 

Info ja registreerimine: 

Kolga-Jaani Vallavalitsus
Kalevi Kaur
Tel. 5156678, 4328121
e-mail: kalevi.kaur@kolga-jaani.ee

Eesti omavalitsusjuhtide XIII suvine mitmevõistlus

Ajakava 

Neljapäev 06.august 2009

Veldemani puhkemaja Vaibla küla Kolga-Jaani vald

Kuni kella 12.00 saabumine, registreerimine, majutamine.
12.00-12.45      Lõunasöök Veldemani puhkemajas
12.45               Võistluste avamine
13.00               Ammulaskmine
14.00               Kuulijänn
15.00               Sõudmine rahvapaadil
16.00               Orienteerumine
17.00               Jalgrattasõit
18.00-21.00      Saun ja muud veeprotseduurid
21.00               Õhtusöök, peoõhtu Veldemani puhkemajas 

Reede 07. august 2009 

9.00-10.00        Hommikusöök Veldemani puhkemajas
10.00-10.30      Sõit Kolga-Jaani
10.30               Kurn
11.30               Paarisvõrkpall
12.30               Koroona
13.30               ATV-de vigursõit
14.30               Petank
15.30               Lõunasöök Kolga-Jaani Rahvamajas
16.00               Lõpetamine Kolga-Jaani spordihoones

Võistluste ajakavas ja spordialades võib tulla muudatusi olenevalt võistlejate arvust ja ilmastikuoludest.  

Võistlusalade kirjeldus

1. Ammulaskmine

Võistlus toimub Veldemani puhkemaja lähistel. Võistlejatel on üks proovilask ja 5 võistluslasku.  Võidab parima punktisumma kogunud võistleja.

2. Kuulijänn

Võistlus toimub Veldemani puhkemaja juures. Heidetakse erinevatest asenditest. Naistel kergem kuul. 

3. Sõudmine rahvapaadil

Võistlus toimub Veldemani  puhkemaja lähistel rahvapaadiga. Distantsi pikkus kuni 400 meetrit.

4. Orienteerumine

Võistlus toimub Veldemani puhkemaja ümbruses, 10 kontrollpunkti, punktide läbimise järjekord ei ole oluline. 

5. Jalgrattasõit

Võistlus toimub Veldemani puhkemaja lähistel.  Distantsi läbimise aeg kuni  10 min.

6. Kurn

Võistlus toimub Kolga-Jaani staadionil. Kujundite välja viskamine, visete arv sõltub võistlejate arvust.

7. Paarisvõrkpall

Võistlus toimub Kolga-Jaani spordihoones. Võistlejad loositakse paaridesse. Võistlussüsteem selgub kohapeal.

8. Koroona

Võistlus toimub  Kolga-Jaani spordihoones. Süsteem selgub kohapeal, mängime 3-st parem.

9. ATV-de vigursõit

Võistlus toimub Kolga-Jaani spordihoone lähistel.

10. Petank

Võistlus toimub Kolga-Jaani  staadionil, mängime 5 punktini.

 

Võitlusalades võib tulla väikseid korrektuure olenevalt ilmastikutingimustest ja muudest faktoritest.
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner