Eesti linnade 40. suvemängud

Juhend

I  Eesmärk

 1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi Eesti elanikkonnale;
 2. Selgitada linnade suvemängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel;
 3. Selgitada suvemängude üldkokkuvõttes parimad linnad kahes grupis:
  • kuni 10 000 elanikku;
  • üle 10 000 elaniku.

II   Aeg ja koht

Linnade suvemängude võistlused viiakse läbi 27.-28.juunil 2009.a. Jõgeval                                                                      

                                                                   algus
võrkpall, mehed                       27.-28.juuni     12.30    Jõgeva linna abistaadion
võrkpall, naised                       27.-28.juuni     12.30    Jõgeva linna abistaadion
petank                                    27.juuni          12.30    Jõgeva linna abistaadion
kergejõustik                            27.juuni          13.00    Jõgeva linna staadion
juhtide võistlus                        27.juuni           13.00    Jõgeva linna staadion
sangpomm                             27.juuni           14.00    Jõgeva linna staadion
orienteerumine                        27.juuni           17.00    Kuremaa Terviserajad
jalgrattakross                          28.juuni           11.00    Kuremaa Terviserajad           

III   Juhtimine ja korraldamine

 1. Suvemängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud.
 2. Suvemängude läbiviimist teostab korraldustoimkond kostöös Jõgeva Linnavalitsuse, Jõgevamaa Spordiliiduga Kalju, Sihtasutuse Jõgeva Sport ja kohalike spordiklubidega.
 3. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend ei määratle teisiti.

IV.      Osavõtjad

 1. Suvemängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti linnade võistkondi ühe võistkonnaga mängude kavas olevatel spordialadel;
 2.  Võistkondi lubatakse spordialadel komplekteerida antud linna territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud linna spordiklubides registreeritud sportlastest.
 3. Suvemängudel saavad osaleda ka vallasisesed linnad.
 4. Iga sportlane võib võib võistelda ainult ühe linna eest.

V   Mängude kava

Mängude kavas on järgmised spordialad:

1. Kergejõustik

Võistkonna suurus piiramatu.

Programmis on järgmised alad:
Noormehed   (B-klass)                                 Mehed
sünd. 1994.a. ja hiljem                                sünd. 1970 - 1993.a.
100 m                                                           100 m
1500 m                                                         1500 m
kaugus                                                          kaugus
kõrgus                                                           kõrgus
kuul (4 kg)                                                      kuul
oda  (500 g)                                                    oda
ketas (1,0 kg)                                                 ketas
                                                                     4 x 100 m (absoluutarvestuses)

Meesveteranid
I gr. 1960 - 1969.a. sünd.                              II gr. 1959.a. ja varem sünd.
100 m                                                           100 m
1500 m                                                          1500 m
kaugus                                                           kaugus
kuul                                                               kuul (6 kg)
ketas                                                             ketas (1,5 kg)

Neiud             (B-klass)                                 Naised
1994.a.ja hiljem sünd                                   1975 - 1993.a. sünd.
100 m                                                           100 m
800 m                                                            800 m
kaugus                                                          kaugus
kõrgus                                                           kõrgus
kuul (3 kg)                                                     kuul
ketas (0,75 kg)                                               ketas
oda (400 g)                                                    oda
                                                                     4 x 100 m (absoluutarvestuses)

Naisveteranid
I gr.1965-1974.a. sünd.                                  II gr. 1964.a. ja varem sünd.
100 m                                                            100 m
800 m                                                            800 m                                    
kaugus                                                           kaugus
kuul                                                                kuul (3 kg)
ketas                                                              ketas

Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses ning kõrgushüpe ja odavise, kus veteranid võivad osaleda täiskasvanute klassis. Iga võistleja võib osaleda kolmel alal + teatejooksus.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht - 25 p, II koht - 23 p, III koht - 21 p, IV koht - 19 p., 5.koht - 18 p. jne.
Teatejooksus on koefitsent 2,0.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 20 paremat tulemust ja parima teatejooksu tulemus.
Arvesse mitteminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrduse korral on määravaks parem koht arvesse minevas teatejooksus.
Teatejooksu võrduse korral või teatejooksude puudumisel määrab paremuse suurem esi- või paremate kohtade arv.

2.  Võrkpall, mehed

Võistkonna suuruseks on 10 sportlast.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega).
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.

3. Võrkpall, naised

Võistkonna suuruseks on 10 sportlast.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega).
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.

4. Jalgrattakross

Võistkonna suurus on piiramatu.
I start - põhiklass (maastikuratas kohustuslik)
M-16 ( sünd. 1993.a. ja hiljem)
M (sünd. 1970-1992.a.)
II start (jalgratta valik vaba)
M-40 (sünd. 1969.a. ja varem)
N-16 (sünd. 1993.a. ja hiljem)
N (sündinud 1975-1992.a.)
N-35 (1974.a. ja varem sündinud)

Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
NB! Kõigil osavõtjail on kiiver kohustuslik.
Olenevalt osavõtjate arvust võib startide arv suureneda.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht - 37 punkti, III koht - 35 punkti, IV koht - 33 punkti, V koht - 32 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 5 paremat tulemust olenemata võistlusklassist. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

5. Orienteerumine

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
N16 (sünd. 1993.a. ja hiljem), N21 (sünd 1975-1992.a.),
N35 (sünd. 1965-1974.a.), N45 (sünd.1964.a. ja varem),
M16 (sünd. 1993.a.ja hiljem), M21 (sünd.1970-1992.a.),
M40 (sünd. 1960-1969.a.), M50 (sünd.1959.a. ja varem).

Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht - 37 punkti, III koht - 35 punkti, IV koht - 33 punkti, V koht - 32 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 5 paremat tulemust olenemata võistlusklassist.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi.

6. Sangpommi rebimine

Sangpommi rebimine 10 minuti jooksul, kätt võib vahetada üks kord.
Sangpommi kaal 24 kg.
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlused on individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: kuni 78 kg ja üle 78 kg
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
Liidetakse 4 parema võistleja individuaalkoha punktid olenemata kehakaalust.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures kehakaalus annab I koht - 25 p, II koht - 23 p, III koht - 21 p, IV koht - 19 p., 5.koht - 18 p. jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

7. Petank

Võistkonna suurus on kuni 4 mängijat, neist vähemalt üks naine.
Mänguviis: trio, korraga väljakul 3 mängijat, nendest vähemalt 1 naine.
Lubatud on üks vahetus mängus.
Võistlussüsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule.
Kasutada võib ka harrastuskuule.

8. Juhtide võistlus

Võistlus on individuaalne, linna võib esindada kuni 2 võistlejat.
Võistelda võivad volikogu esimees, aseesimees, omavalitsusjuht ja asetäitja.
Esindatud omavalitsus toob linnale 30 punkti.
Üllatusspordialad.

VI   Protestid

Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 1000.- krooni, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.

VII  Eesti linnade 40. suvemängude üldvõitja selgitamine

Linnade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kergejõustiku võistkonna kohapunktidele nelja parema spordiala kohapunktid teistelt suvemängude programmis olevatelt spordialadelt.
Linnade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt spordialade paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt: I koht - 40 punkti, II koht - 37 punkti, III koht - 35 punkti, IV koht - 33 punkti, V koht - 32 punkti jne.
Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.

VIII  Autasustamine

 1. Eesti linnade 40. suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga;
 2. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
 3. Mängude kavas olevatel spordialadel I-III kohale tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega.

IX  Majandamine

 1. Kõik lvõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 100.- krooni iga osavõtja kohta sõltumata spordialast. Osavõtumaks tasuda ülekandega Eestimaa Spordiliit Jõud arveldusarvele 10052037323002 SEB hiljemalt 25. juuniks 2009.a.
  Õigeaegselt mittetasumise korral on osavõtumaks 150.- krooni osavõtja kohta.
  Kontaktisik: ANTS SAAR tel. 6622654, 5062596.
 2. Võistlustel organiseeritakse osavõtjatele toitlustamine Jõgeva Ühisgümnaasiumi sööklas:
  27.06 lõunasöök 50.-
  27.06 õhtusöök 35.-
  28.06 hommikusöök 35.-
  28.06 lõunasöök 50.-
  Raha tuleb üle kanda arve alusel hiljemalt 19.juuniks 2009.a.
  Ülekandes palun ära märkida toidukordade arv päevade lõikes.
  Hilisemaid soove toitlustamise osas korraldaja ei arvesta.
  Kontaktisik: Raul Kull tel. 5098514, e-post raul.kull.003@mail.ee .
 3. Põrandamajutus oma magamisvarustusega Jõgeva Ühisgümnaasiumis 30.- krooni öö, raha tuleb üle kanda arve alusel hiljemalt 25.juuniks 2009.a.
  Kontaktisik: Raul Kull tel. 5098514, e-post raul.kull.003@mail.ee .

Täiendav info mängude kohta: Hanno Koll  tel. 7721922 või 53495752.

X   Eelregistreerimine

 1. Arvuline eelregistreerimine võistlusteks spordialade kaupa teha hiljemalt 22.juuniks 2009.a. Eestimaa Spordiliitu Jõud. Telefon 6622654, 5062596 (Ants Saar), faks 6622651 või e-post emsl@joud.ee .
 2. Orienteerumises teha nimeline registreerimine hiljemalt 22.juuniks IVK https://www.osport.ee/ kaudu või elektronposti aadressil maekalda@hot.ee näidates ära iga osavõtja sünniaasta, võistlusklassi, EOL koodi ja SPORTidendi (SI-kaardi) numbri või rentimise vajaduse.
  Täiendav info orienteerumisvõistluste kohta: Paul Poopuu tel. 5052240.
 3. Kergejõustikus teha nimeline registreerimine hiljemalt 25.juuniks elektronposti aadressil hanno@jogevasport.ee .
  Registreerimisvormi avaldame kodulehel http://www.joud.ee/ .
  Täiendav info kergejõustiku kohta: Hanno Koll tel. 7721922 või 53495752.
 4. Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed saata hiljemalt 25.juuniks elektronposti aadressil emsl@joud.ee .
 5. Elektrooniliselt registreerimata võistkondadel esitada mandaatkomisjonile üldregistreerimisleht ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed.
  Mandaatkomisjon töötab 27.juunil kella 10.00-11.30.

XI  Üldiselt

 1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi Eestimaa Spordiliit Jõud, võistluste ajal suvemängude peakohtunik koos spordialade peakohtunikega.
 3.  Informatsioon suvemängude kohta asub koduleheküljel http://www.joud.ee/ .

Eestimaa Spordiliit Jõud
Jõgeva Linnavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner