Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2009.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 16.-17.mail 2009.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 16.mail kell 10.00. 
 

III  Võistluste korraldus 

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi.

IV  Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V  Võistluste  programm ja ajakava

15.mai saabumine, treening

16. mai

50 m tiir
10.00     3x40 lasku                          mehed, meesjuuniorid (1989.a. sünd. ja hiljem)
14.30     3x20 lasku                          naised, naisjuuniorid (1989.a. sünd. ja hiljem)

25 m tiir
10.00    Standardpüstol  20+20+20     mehed, meesjuuniorid
13.00    Spordipüstol 30+30               mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00    Jooksev metssiga (30+30)     mehed 

17.mai 

50 m tiir
9.00      60 lasku lamades                  mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid
13.00    60 lasku  vabapüstol              mehed, meesjuuniorid

25.m tiir
9.00      Olümpiakiirlaskmine              mehed, meesjuuniorid  

Liikuva märgi tiir
9.00      Jooksev  metssiga (20+20)     mehed  

VI Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on  määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VIII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 70 krooni iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi a/arvele 1120119799 Hansapank või võistluspaigas.

IX Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 11. maiks 2009.a. elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee näidates ära  võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
Täiendav info: Karl Kontor   7456582 või 5054006.

X  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija. 

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner