Eestimaa Spordiliit  Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

I Eesmärk

Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal ja selgitada EMSL Jõud 2009.a. meistrid.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 05. juulil 2009.a. Valgas, Pedeli jõe äärsetel petangi väljakutel algusega kell 10.00.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud kuni 3 võistkonnaga põhiklassis ja piiramatu arvu naiskondadega.
Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja Valgamaa Spordiliit, võistlused viib läbi Valga Petanque klubi.
Võistluste peakohtunik on Tiit Kattai (5202962) ja peasekretär Anneli Kattai.

Võisteldakse vastavalt Eestis kehtivatele petangi reeglitele.

Võistlusviis: trio
Võistlusklassid: põhiklass ja naised

Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.
Loosimine toimub 03. juulil ja hiljemalt sama päeva kella 12ks saadame loosimise tulemused laiali meili teel.

V Maakondade paremusjärjestuse selgitamine

Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem, III koht 2 punkti vähem jne.
Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI Autasustamine

I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomitega.
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga. Korraldajal on õigus välja panna eriauhindu.

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 150 krooni võistkonna kohta tasuda hiljemalt 02. juuliks 2009.a. Valga Petanque klubi arveldusarvele 102200281960.

Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII Registreerimine

Eelregistreerimine teha hiljemalt 01. juuliks kella 17.00 e-postiga tiitkattai@hot.ee näidates ära võistlusklassi, võistkonna koosseisu ning kontaktisiku koos kontaktandmetega.  
Registreerimine kinnitub pärast osavõtumaksu laekumist Valga Petanque klubi arvele.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valgamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner