Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk  ja ülesanne

a) pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
b) selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales meestele ja naistele
c)
noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate  noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 15.novembril 2009.a.algusega kell 11.00 Viljandi Kaare Koolis (Kesk-Kaare 17, Viljandi).

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV  Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Viljandi Maleselts.

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:
A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised)
B-turniir 1993.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)
C-turniir 1996.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)
D-turniir 1999.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele)

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.
Poisid ja tüdrukud mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi.

Mängitakse šveitsi süsteemis 7-9 vooru ajakontrolliga 15+15 minutit. Võrdsete punktide korral määrab paremuse Buhholzi koefitsient, selle võrdsuse korral iga vooru järgne punktide summa.

Võistluste peakohtunik Gert Elmaste.

V  Autasustamine

EMSL Jõud autasustab I, II ja III koha võitnuid diplomite ja medalitega.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 50.- EEK võistleja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.
Arve saab tellida aadressilt maleselts@gmail.com .
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt  10. novembriks 2009.a. Viljandi Maleseltsile (Gert Elmaste telefon 56471454 või e-posti aadressil maleselts@gmail.com ).

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner