Eestimaa Spordiliit Jõud noormeeste meistrivõistlused käsipallis
(1992.a. ja hiljem sündinud)

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud noormeeste 2009.a. meistrid käsipallis.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 21.-22.novembril 2009.a. Viljandi Spordihoones.
Mängude algus laupäeval, 21.novembril kell 10.00.

III  Osavõtjad

EMSL Jõud noormeeste meistrivõistlused käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 12 mängijat ja treener.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele. Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 400.- krooni, mis tuleb tasuda kohapeal.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII  Registreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 16.novembriks telefonil 5183807- Lembit Nelke või vasjan@hot.ee .

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Lembit Nelke.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Viljandi HC

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner