Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2010.a. meistrid  lauatennises meestele ja naistele kõigis mänguliikides.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 13.veebruaril 2010.a. Haapsalu Wiedemanni Spordihoones.
Võistluste algus kell 11.00. Saabumine kuni 10.45.

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
Vanusepiirangut ei ole.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lautenniseklubi.
Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõigis mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 75.- krooni võistleja kohta ja
see tasutakse läbiviijale. Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik. Osavõtust teatada hiljemalt 10.veebruariks läbiviijale (Heikki Sool 5205204 või sool@hot.ee). Sealt saate vajadusel ka arve.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner