Eestimaa Spordiliit Jõud 2010.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, naistemaadluses, tõstmises ja sangpommi mitmevõistluses

Juhend

Aeg  ja koht

Võistlused viiakse läbi  27.märtsil 2010.a. Eesti Maaülikooli Spordihoones (Kreutzwaldi 3, Tartu http://sport.emu.ee/ ).
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas, kaalumine maadluses 10.00-10.30 võistluspaigas.
Tõstmises ja sangpommis kaalumine 10.00-11.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks kell 11.40 spordihoonesse.

Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartu Linna Maadlusselts (Jakob Proovel 5151550).
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

1. Kreeka-rooma- maadlus
2. Vabamaadlus
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1993-1996, võistlejate paigutus  kehakaaludesse on vaba.
Noortele  kehakaalud
-42 kg; -46 kg; -50 kg ja täiskasvanutele (15 aastased ja vanemad) -55,0 kg; -60,0 kg; -66,0 kg; -74,0 kg; -84,0 kg; -96,0 kg;  -120 kg.

3. Naistemaadlus
Osaleda võivad 1996.a. ja varem sündinud naised.
Naised võistlevad kehakaaludes -40,0 kg; -48,0 kg; -55,0 kg; - 63,0; -72,0 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks kõigis maadlusviisides liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

4. Tõstesport
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg;
-105,0  kg  ja + 105 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

5. Sangpommi  mitmevõistlus
Võistlused on individuaal- võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1992. aastal ja hiljem.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Noored võistlevad 16 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -75,0 ja +75 kg.
Täiskasvanutele kehakaalud: -63,0 kg; -68,0 kg; -73,0 kg; -78,0 kg; -85,0 kg; -95,0 kg ja + 95 kg.
Võisteldakse 24 kg sangpommiga.
Naised võistlevad kahes kehakaalus: -68,0 kg ja + 68 kg.
Juhul kui ühes kehakaalus on 3 või vähem osalejat, siis võisteldakse ainult absoluutkaalus.
Võisteldakse 12 kg sangpommiga.
Individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 punkti, II- 9 p.; III - 8 p. jne.

Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

Majandamine

1. Lähetuskulud kannavad lähetajad. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale (Tartu Linna Maadlusselts). Osavõtumaksuks on  70.- krooni võistleja kohta.
2. Eelregistreerimine teha e-postiga hiljemalt  22.märtsiks 2010.a. aadressil tartumaadlus@planet.ee  .
Siit saate ka arve osavõtumaksu tasumise kohta.

Täiendav informatsioon Jakob Proovel  5151550.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartu Linna Maadlusselts

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner