Eestimaa Spordiliit Jõud noorte 2010.a. meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi ja selgitada EMSL Jõud 2010.a. noortemeistrid lauatennises.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 17.aprillil 2010.a. Võhma Gümnaasiumi spordisaalis algusega kell 11.00.
Võistlejate saabumine ja mandaat kuni kella 10.45-ni.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta Eesti maakondades elavad või maakondade spordiklubides registreeritud lauatennisistid.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Spordiklubi Võhma.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
A kl. sünd. 1992-1994
B kl. sünd. 1995-1996
C kl. sünd. 1997-1998
D kl. sünd. 1999 ja nooremad
Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 30.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või Spordiklubi Võhma a/a nr. 10220081933018 SEB pangas.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.
Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise.

NB! Osavõtust teatada hiljemalt 14. aprilliks 2010.a. võistluste peakohtunikule Rein Koovitile
telefon : 5291896 või e-mail reink@hot.ee  

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Võhma

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner