51. Jüriööjooksu juhend

http://jyrioo2010.valgamaasl.ee/         Juhend (pdf)

Aeg ja koht:
Laupäeval, 17. aprillil 2010.a Tõrvas.
Võistluskeskus: Tõrvas gümnaasiumi juures.

Ajakava:
18.30               võistlusmaterjalide jagamine
20.00               rongkäigu algus ja avamine
21.30               ühisstart I vahetusele
00.00               eeldatav harrastajate võitja finiš
00.00               eeldatav seiklussportlaste võitja finiš
00.40               eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš
01.00-02.30    autasustamine (jooksvalt)

Osavõtjad:
Võistlusest võivad osa võtta kõik spordiklubid, muud spordiühendused, töö- ja/või õppekollektiivid, harrastajad ja seiklussportlased piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14aastastel (s.1997.a ja hiljem) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab selle mandaati.

Rajad ja klassid:
Võisteldakse kolmel erineval rajal.
I   Põhirada   viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naist. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M. Võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest.
Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides:
Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 1992.a. ja hiljem);
Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1970.a. ja varem). Vanuste summa arvestatakse sünniaasta alusel.

II   Harrastajate rada           kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M. Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.

III   Seiklusspordi rada        kaheringiline kaardivahetusega rada kolmeliikmelistele võistkondadele. Võistkond peab liikuma rajal koos. Rajal on lisaks orienteerumisele kohustuslikke lisaülesandeid.

Kaart:
Kaart 1:10 000, h 5 m, seisuga kevad 2010. Kaardistaja Madis Oras. Eelmised kaardid 8308 ja 9617.

Märkesüsteem:
Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

Võistlemise kord:
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi, v.a. seiklusportlaste-klass, kus võistkond liigub metsas koos. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 2 tundi peale põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele. Finiš suletakse 2,5 tundi pärast startimata võistlejate ühisstarti.

Autasustamine:
Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitja võistkond. Iga võitja võistkonna liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu Jõud.
Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda.
Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide paremat võistkonda, samuti harrastajate ja seiklussportlaste parimat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

Registreerimine:
Registreerimine hiljemalt 10. aprillil 2010 Osport.ee online teenuse kaudu (https://osport.ee/) või elektronposti aadressil valgamaa.sport@mail.ee.
Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SIpulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 25.- krooni.
Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad.
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega. Igast spordiklubist, spordiühendustest, töö- ja/või õppekollektiivist saab iga viies võistkond osaleda tasuta.

Osavõtumaks:
Absoluutklass (s.h. veteranid) 500 krooni/võistkond, noored 300 krooni/võistkond.
Harrastajad 300 krooni/võistkond.
Seiklussportlased 360 krooni võistkond.
Osavõtumaks tasuda 10. aprilliks 2010. Valgamaa Spordiliidu arveldusarvele a/a 1120119359 Swedbank.

Kohalesõit:
Tähistus Tõrva kesklinnast.

Muud:
Lisainfo ilmub jooksvalt internetis koduleheküljel: http://jyrioo2010.valgamaasl.ee/

Korraldajad:
Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, Tõrva Linnavalitsus, Valgamaa Spordiliit, OK Käbi, MTÜ Tõrva Spordiselts.
Peakorraldaja: Arvo Saal, 553 1235, arvo@joud.ee
Rajameister: Voldemar Tasa
EOL volinik: Sander Blehner (OK West)
Võistluse žürii: Sander Blehner (OK West) – žürii esimees ja Raul Hindov (OK TON) ning Andrus Sipsaka (Harju KEK RSK).

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner