Eestimaa Spordiliit  Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

I Eesmärk

Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal ja selgitada EMSL Jõud 2010.aasta meistrid.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 19.juunil 2010.a. Kärdlas, mängude maja petangi väljakutel algusega kell 13.00.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.
Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja Hiiumaa Spordiliit, võistlused viib läbi SK Kärdla Petanque.
Võistluste peakohtunik on Urmas Berkmann.

Võisteldakse vastavalt Eestis kehtivatele petangi reeglitele.

Võistlusviis: trio
Võistlusklassid: põhiklass ja naised

Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.
Loosimine toimub 15.juunil.

V Maakondade paremusjärjestuse selgitamine

Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem, III koht 2 punkti vähem jne.
Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI Autasustamine

I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomitega.
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga. Korraldajal on õigus välja panna eriauhindu.

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 150 krooni võistkonna kohta tasuda hiljemalt 14. juuniks 2010.a. SK Kärdla Petanque arveldusarvele 1120049306 Swedbank.

Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII Registreerimine

Eelregistreerimine teha hiljemalt 14.juunil kella 17.00 e-postiga berkueritood@hot  ning koopia hiiumaa.sport@mail.ee näidates ära võistlusklassi, võistkonna koosseisu ning kontaktisiku koos kontaktandmetega.  
Registreerimine kinnitub pärast osavõtumaksu laekumist SK Kärdla Petanque klubi arvele.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Hiiumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner