Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2010.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 15.-16.mail 2010.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 15.mail kell 10.00. 
 

III  Võistluste korraldus 

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi.

IV  Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V  Võistluste  programm ja ajakava

15. mai

Suur 50 m tiir
10.00    
3x40 lasku                          mehed, meesjuuniorid (1990.a. sünd. ja hiljem)
Väike 50 m tiir Sius Ascor
10.00     3x20 lasku                          naised, naisjuuniorid (1990.a. sünd. ja hiljem)

25 m tiir
10.00    Standardpüstol  20+20+20     mehed, meesjuuniorid
13.00    Spordipüstol 30+30               mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

Suur saal
10.00    Liikuv märk (30+30)               mehed 

16.mai 

Väike 50 m tiir Sius Ascor
9.00      60 lasku lamades                  mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid
Suur 50 m tiir
13.00    60 lasku  vabapüstol              mehed, meesjuuniorid

25.m tiir
9.00      Olümpiakiirlaskmine              mehed, meesjuuniorid  

Suur saal
10.00     Liikuv märk (20+20)              mehed  

VI Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on  määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VIII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 70 krooni iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi a/arvele 1120119799 Swedbank või võistluspaigas.

IX Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teha hiljemalt 10. maiks 2010.a. elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee näidates ära  võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
Täiendav info: Karl Kontor   7456582 või 5054006.

X  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija. 

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner