Eestimaa Spordiliit Jõud 2010. aasta lahtised meistrivõistlused kergejõustikus

Ajakava (word)

Osavõtja kaart (excel)

Registreerida arvuliselt hiljemalt 5.augustiks kella 18.00-ks e-posti aadressil kadriku@hot.ee

Juhend 

I  Eesmärk

Populariseerida kergejõustiku harrastust Eestis.
Selgitada EMSL Jõud 2010. aasta  parimad sportlased kergejõustikus ja parimad võistkonnad.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 7.augustil 2010.a. Viljandi Staadionil algusega kell 12.00.

III  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade kergejõustiklastel ja võistkondadel ning külalisvõistlejail.

IV Vanuseklassid

B- poiste ja tüdrukute vanuseklass (sünniaastad 1995 - 1996)
A- noormeeste ja neidude vanuseklass (sünniaastad 1993 - 1994)
meeste vanuseklass (sünniaastad  1971 - 1992)
naiste vanuseklass (sünniaastad 1976 - 1992)
naisveteranide klass (sünniaastad 1975 ja varem sündinud)
meesveteranide klass (sünniaastad 1970 ja varem sündinud)

V  Võistluste programm

PB,PA,M, MV:
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m  (ühes vanusegrupis)
M  4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB,TA,N, NV:
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N  4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

Teatevõistkondade arvu  ei piirata.

VI  Tulemuste  arvestamine

Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt:
I koht- 25 punkti
II koht- 23 punkti
III koht- 20 punkti
4.koht- 19 punkti  jne. 

Teatejooksudes koefitsent 2,0

Külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 20 parema tulemuse punktid + naiste ja meeste parema  teatevõistkonna punktid.

VII Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat  EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohta diplomitega.

VIII  Registreerimine ja osavõtu nõuded

1. Arvuline eelregistreerimine teha 5.augustiks kella 18.00-ks e-mailile: kadriku@hot.ee

2. Osavõtja kaartid ja ajakava leiate aadressilt: www.joud.ee

3. Teatejooksudes võib sportlasi registreerida 60 minutit enne ala algust.

4. Mandaat toimub Viljandi Staadionil, kus täidetakse osavõtjate kaartid, võistlusnumbrid sportlaste jaoks väljastatakse mandaadis kella 10.30- 11.30.

5. Erandkorras saab registreeruda võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust osavõtumaksuga 150 krooni ühe võistleja kohta.

IX Tehnilised  tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B -             140 cm
Neiud A      -             140 cm
Naised        -            140 cm
Naisveteranid -          130 cm
P
oisid B        -          150 cm
Poisid A       -           160 cm
Mehed         -           170 cm
Meesveteranid-         150 cm

2. Heitevahendite kaalud
                                 
kuul             ketas               oda
Tüdrukud B                 3,0 kg           0,75 kg           400 g
Neiud A                      3,0 kg           1,0 kg             500 g
Naised                        4,0 kg           1,0 kg             600 g
NV                             4,0 kg            1,0 kg            600 g
Poisid B                     4,0 kg            1,0 kg            500 g
Noormehed A              5,0 kg           1,5 kg            600 g
Mehed                        7,26 kg          2,0 kg           800 g
MV                             7,26 kg          2,0 kg           800 g

3. Jooksude läbiviimise kord
3.1.  Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
3.2.  Väljakualadel on kõikidele neli katset.

X Võistlejate registreerimine

1. Võistlejate registreerimine kogunemiskohas lõppeb:
*  Jooksualadel 15 minutit enne ala algust
*  Väljakualadel 20 minutit enne ala algust

2.  Igale alale peab võistleja registreeruma isiklikult võistluspaigas.

XI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks 75.- krooni ühe võistleja kohta kanda üle Vastupidavusalade Klubile Staier hiljemalt 5. augustiks .

Arve osavõtumaksu tasumiseks saab tellida e-posti aadressilt kadriku@hot.ee

Võistkondade ja üksikvõistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Vajadusel saab osavõtumaksu tasuda ka mandaadis sularahas.

XII Info

Ants Kuusik  5285073

Eestimaa Spordiliit Jõud
Viljandimaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner