Eestimaa Spordiliidu Jõud 2010.a. meistrivõistlused judos

Juhend

Aeg  ja koht

Võistlused viiakse läbi 24.oktoobril 2010.a. A Le Coq spordihoones (Ihaste tee 7, Tartu) http://www.tartusport.ee/alecoq .
Võistluste algus kell 12.00, kaalumine kell 10.30-11.00 võistluspaigas.

Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Judoklubi DO (Andres Põhjala 5096511, e-post do@do.ee ).
Võistlused viiakse läbi IJF võistlusmääruste järgi.

Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda 1994.a. ja varem sündinud mehed ja naised, kes on tasunud osavõtumaksu.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 kg
Naised: -48; -52; - 57; -63; -70; -78; +78 kg

Võistlusaeg 5 minutit, „Golden Score“ 3 minutit.
Nõutav vähemalt 3.kyu ning valge ja sinine kimono.
Võistlused on individuaal- võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba ning võistkonna suurus ei ole piiratud.
Võistkondlik arvestus toimub maakondade vahel. Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11p; II koht - 9 p; III koht 8 p. jne. Võitu mittesaanud võistleja võistkonnale punkte ei too.

Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

Registreerimine

Nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi vastavalt Eesti Judoliidu vormile esitada hiljemalt 20.oktoobriks 2010.a. korraldavale klubile.

Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks on 70.- krooni võistleja kohta, mis tasutakse kaalumisel või ülekandega Judoklubile DO A/a.10152001598006 või 221031615405.
Võistleja lähetamiskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Täiendav informatsioon: Andres Põhjala 5096511, e-post do@do.ee.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Judoklubi DO

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner