Eestimaa Spordiliit Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2010.a. meistrid noorte võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 30.-31.oktoobril 2010.a. Põltsamaa Felixhallis.
Mängude algus laupäeval, 30.oktoobril kell 12.00.

III  Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade võistkonnad, mis on komplekteeritud 1996.aastal ja hiljem sündinud mängijatest. Võistkonna suuruseks nii poistele kui ka tüdrukutele on 9 mängijat ja treener.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös JSL Kaljuga ja SA Põltsamaa Spordiga.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade eelregistreerimist ja seejärel koostab peakohtunik mängude ajakava.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda, nii poiste kui tüdrukute arvestuses, autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.                
Osavõtumaks võistkonna kohta on 400.- krooni, mis tuleb tasuda SA Põltsamaa Spordile a/a 221028719848 Swedbankis hiljemalt 26.oktoobriks.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Majutamine ja toitlustamine ning eelregistreerimine:

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 25.oktoobriks 2010.a.
Majutamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodus 100.- krooni öö.
Toitlustamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sööklas (L, Õ, H- 110.- krooni).
Registreerimine ja arve taotlus Margus Metsma, 506 3912, sport@poltsamaa.ee
Tasumine hiljemalt 26.oktoobriks arve alusel.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab  võistluste ajal peakohtunik Toivo Uusna 503 6945.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Jõgevamaa Spordiliit Kalju

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner