Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

a) pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
b) selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
c) noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 4. detsembril 2010. a. algusega kell 11.00 Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli 1,Paide).

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Järva Noorte Maleklubi. Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:
A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1992.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 1996.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2000.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).
Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi.
Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. Mõtlemisaeg on 20 minutit mõlemale mängijale.
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunikeksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partiikaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võitamistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 15 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Paarimisprogrammina kasutatakse Swiss Manageri.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
     
a) Buchholz    
b) Sonneborn-Berger

Võistluste peakohtunik on Toomas Mihkelev.

V Ajakava

Registreerimine      10.00 – 10.55
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor                     11.10 - 11.50
II voor                    11.55 - 12.35
III voor                   12.40 - 13.40
IV voor                   13.45 - 14.25
V voor                    14.30 - 15.10
VI voor                   15.15 - 15.55
VII voor                  16.00 - 16.40
Võistluste lõpetamine         17.00

VI Autasustamine

EMSL Jõud autasustab I, II ja III koha võitnuid diplomite ja medalitega.

VII Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 50.- EEK täiskasvanud võistleja ja 25.- EEK noore kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 1.detsembriks 2010. a eelistatult e-mailile maletom@hot.ee või kooli telefonil 3 850 824 (tööpäevadel kell 8.00 - 16.00), teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta, maakonna ja kas soovib kooli puhvetis lõunatada (kartulisalat või hamburger).

IX Üldist

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner