Eesti omavalitsusjuhtide VIII talvine mitmevõistlus

JUHEND

I. Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 3.-4.märtsil 2011 aastal Järvamaal Valgehobusemäel. www.valgehobuse.ee
Saabumine neljapäeval, 3.märtsil kella 11.00 - 12.00.

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Järva-Jaani Vallavalitsus koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja Järvamaa Spordiliiduga. Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

V. Spordialade programm

1. Lumekross auto ja ATV-ga
2. Sangpomm
3. Tangisõit
4. Konksredeliga ronimine
5. Kombineeritud palliala
6. Snow – tuubmine ja mäkkejooks
7. Ristsõna
8. Kabe
9. Hinge kinnihoidmine
10. Noolevise
11. Suusatamine

VI. Paremuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii naistele kui meestele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Võitjaks osutub üheteistkümnest (11) alast seitsme parima alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Arvestus toimub kahes vanuseklassis: - 40.eluaastat ja 40+. eluaastat.

Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi meenega.
Naisvõistlejatel eraldi üldarvestus.

VII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 105.- EUR-i iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 35 EUR-i. (sisaldab toitlustamist, majutamist).

VIII. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 21. veebruariks 2011.a

Osavõtumaksu üle kanda arve alusel Järvamaa Spordiliidu arveldusarvele 10220024545010 SEB pangas. Erandkorras saab registreerida võistluspaigas ja siis on osamaks ainult sularahas.

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine: Järva-Jaani Vallavalitsus

Arto Saar, telefon 52 57 373 e-mail: arto@jjaani.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE JÄRVAMAALE!

Arto Saar
vallavanem 52 57 373

Ajakava

Neljapäev, 3.märts

11.00 -12.00 - Kogunemine Valgehobusemäele, tubade reserveerimine, väike söök.
12.30             Sõit ühise bussiga Aniste karjääri
13.00             1. ala- Lumekross auto ja ATV-ga
14.00             Sõit Järva - Jaani
14.30             2. ala - Sangpomm
15.30             3. ala - Tangisõit (Järva-Jaani vanatehnika varjupaik)
16.30             Sõit Paidesse
17.00             4. ala- Konksredeliga ronimine (Paide spordihall)
                     5. ala Kombineeritud palliala (Paide spordihall)
18.00             Sõit Valgehobusemäele
19.00             6 ala- Snow – tuubmine ja mäkkejooks (Valgehobusemägi)
20.00             Saun
21.00             Õhtusöök, peoõhtu

Reede, 4.märts
Valgehobusemäel

 8.00               Hommikusöök
 9.00               7. ala- Kumakese ristsõna
 9.30               8. ala- Kabe
10.30              9. ala - Noolevise
11.00             10. ala- Hinge kinnihoidmine
11. 30            11. ala Suusatamine 3 km (vabastiil)
12.30              Lõunasöök
13.00              Lõpetamine, autasustamine

Vaba aeg ja võimalus kasutada muid Valgehobusemäe võimalusi

Võistluste peakohtunik Piret Maaring, Järvamaa Spordiliit

  

Võistlusalade kirjeldus  

 1. Lumekross autoga ja ATV-ga
  Võistlus toimub Aniste karjääri lumerajal. 1 ring läbitakse sõiduautoga ja 1 ring ATV-ga .
  Võistlusauto ja ATV korraldajate poolt.
  Paremusjärjestuse määrab kahele distantsile kokku kulutatud aeg.
 2.  Sangpomm
  Võistlus toimub Järva-Jaani võimas. Võisteldakse sangpommi rebimises 2 minuti jooksul. Meestel on sangpommi raskuseks 24 kg või 16 kg,
  naistel 12 kg või 8 kg.
  Paremusjärjestuse määrab kordade arv. Kergema sangpommi rebimisel on koefitsient 0,5. 
 3. Tangisõit
  Seikluste raja läbimine roomikautoga ATS Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas.
  Osalemise eest kõigile võrdsed punktid.
 4. Konksredeliga ronimine
  Võistlus toimub Paide spordihalli tuletõrje seinal. Redel asetseb seinal. Starditakse 10 m kauguselt, võistleja ülesanne on ronida üles esimesele korrusele.
  Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.
 5. Kombineeritud palliala
  Võistlus toimub Paide spordihalli suure saali ühel väljakul.Võistluse kirjeldus ja ettenäitamine toimub kohapeal.
  Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.
 6.  Snow – tuubmine ja mäkkejooks
  Võistlus toimub Valgehobusemäe snow-tuubi rajal. Start mäe jalamil, jooks mäkke üles ja mäest alla sõit lumerõngaga.
  Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.
 7. Kumakese ristsõna
  Võistlus toimub Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuse peamajas.  Kõikidele võistlejatele antakse ühesugune ülesanne. Aega ristsõna lahendamiseks on 30 minutit.
  Paremusjärjestuse määrab õigesti lahendatud ristsõna.
 8. Kabe
  Võistlus toimub Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuse peamajas.  Võistlussüsteem selgub vastavalt osavõtjate üldarvule.
 9. Hinge kinnihoidmine
  Võistlus toimub Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuse peamajas.  
  Võistlejale on tehtud pleksiklaasist kondlid, mis on läbipaistvad ja täidetud veega. Stardikäskluse peale tuleb panna nägu vette ja kes suudab kauem nägu väljavõtmata vees hoida, on võitja. 
 10. Noolevise
  Võistlus toimub Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuse peamajas.  
  Igal võistlejal 15 viset, võidab kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. 
 11. Suusatamine
  Võistlus toimub Valgehobusemäe 3 km suusarajal. Sõidustiil- vaba.
  Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.
  Vajalik on oma suusavarustus, kuid on võimalus rentida suuski. Suuskade määrimine lisatasu eest kohapeal.
 Võistluste ajakavas ja spordialades võib tulla muudatusi olenevalt võistlejate arvust ja ilmastikuoludest.

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner