Eestimaa Spordiliit Jõud 2011.aasta meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I. Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2011.a. meistrid lauatennises meestele ja naistele
kõikides mänguliikides.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 13.märtsil 2011.a. Haapsalu Wiedemanni Spordihoones. Võistluste algus kell 11.00.
Saabumine kuni 10.45.

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate arvust.

IV. Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel. Vanusepiirangut ei ole.

V. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Heikki Sool telefon 520 5204 või e-post: sool@hot.ee
2. Registreerimine teha hiljemalt 10.märtsiks 2011.a.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 5 eurot võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale. Arvega tasumisel palun koos registreerimisega
teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt

1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Haapsalu Lauatenniseklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner