Eestimaa Spordiliit Jõud 2011.aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend

I. Eesmärk

1. Elavdada huvi ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
2. Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2011.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus lauamängudes.

II. Aeg ja koht

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad 26.märtsil 2011.a. algusega kell 10.00 Tihemetsas
Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni. Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.

III. Korraldamine

1. Võistlused korraldab EMSL Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga,tehniliseks läbiviijaks on Pärnumaa Koroonamänguklubi Ring.
Võistluste peakohtunik on Heino Merilaine ,telefon 520 6092.
2. Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.
Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a. (1957.a. ja hiljem sündinud)
- naised 55+ (1956.a. ja varem sündinud)
- mehed kuni 59.a.(1952.a.ja hiljem sündinud)
- mehed 60-69 (1942.a.-1951.a. sündinud)
- mehed 70+ (1941.a. ja varem sündinud)
- tüdrukud (1993.a. ja hiljem sündinud)
- poisid (1993.a. ja hiljem sündinud)

V. Spordialad ja tulemuste arvestamine

Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi. Mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis,
males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale (mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini.
Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti, selle võrdsuse korral progresseeruvat koefitsienti.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 6 parema võistleja tulemuse kohapunktid, kusjuures igas võistlusklassis annab
I koht 15 punkti, II koht 14 punkti, III koht 13 punkti jne.
Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suurema osavõtuarvuga võistlusklassis.

VI. Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall.

VII. Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud medali ja diplomiga. Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning
II ja III koha saavutanud võistkondi diplomiga.

VIII. Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 3,20 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Pärnumaa Koroonamänguklubi Ring, Sauga vald, Siisikese 2-12,
a/a 10902000924009.(ülekande koopia kaasa võtta) Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

IX. Registreerimine

1. Võistlustele registreerimine teostada Heino Merilainele ,telefon 520 6092.
2. Registreerimine teostada hiljemalt 22.märtsiks 2011.a.

X. Üldiselt

1. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner