Eestimaa Spordiliit Jõud 2011.aasta noorte meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi ja selgitada EMSL Jõud 2011.a. noortemeistrid lauatennises.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 16.aprillil 2011.a. Võhma Gümnaasiumi spordisaalis algusega kell 11.00.
Võistlejate saabumine ja mandaat võistluspäeval kuni kella 10.45-ni.

Eelregistreerimine teostada 14. aprilliks 2011.a.

III Korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Võhma.
Võistluste peakohtunik on Aleksandr Kirpu, telefon 56616743, e-mail aleksandr@poltsamaa.edu.ee.
Võistluste läbiviija on Indrek Valo.

Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.

IV Osavõtjad

Osa võivad võtta Eesti maakondades elavad või maakondade spordiklubides registreeritud lauatennisistid.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
A - kl. sünd. 1993-1995
B - kl. sünd. 1996-1997
C - kl. sünd. 1998-1999
D - kl. sünd. 2000 ja nooremad

Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse
vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Registreerimine

1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Aleksandr Kirpu, telefon 56616743 (peale kella 16.00) või e-mail aleksandr@poltsamaa.edu.ee
2. Registreerimine teostada hiljemalt 14.aprilliks 2011.a. koos osavõtumaksu tasumisega.

VII Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtutasust.
Osavõtutasu on 2 eurot osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või Spordiklubi Võhma
a/a 10220081933018 SEB pangas.

VIII Üldiselt

1. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.
2. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Võhma

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner