Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

Juhend

I. Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2011.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 14.-15.mail 2011.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 14.mail kell 10.00.

III. Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi.
Võistluste peakohtunik on Karl Kontor, mobiil 505 4006.

IV. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava

Laupäev, 14. mai

Suur 50 m tiir
10.00 - 14.15    3 x 40 lasku      1 vahetus     mehed, meesjuuniorid (1991.a. sünd. ja hiljem)
14.30 - 17.00    3 x 20 lasku      1 vahetus     naised, naisjuuniorid (1991.a. sünd. ja hiljem)

25 m tiir Sius Ascor
10.00 - 13.00    Standardpüstol 20+20+20     3 vahetust    mehed, meesjuuniorid
13.00 - 18.00    Spordipüstol 30+30              5 vahetust     mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00               Jooksev metssiga (30+30)     mehed

Pühapäev, 15.mai

Väike 50 m tiir
11.00 – 17.00    60 lasku vabapüstol              3 vahetust     mehed, meesjuuniorid

Suur 50 m tiir
9.00 – 13.30      60 lasku lamades                 2 vahetust     mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

25 m tiir Sius Ascor
9.00 -15.00       Olümpiakiirlaskmine              9 vahetust      mehed, meesjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00               Jooksev metssiga (20+20) vahelduv kiirus     mehed

VI. Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu.
Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate
kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures
I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks
suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt
kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga,
II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VIII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust,
kusjuures osavõtumaks on 5 eurot iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi
arveldusarvele 1120119799 Swedbank või võistluspaigas.

IX. Registreerimine

1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 9. maiks 2011.a. elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee  
näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 745 6582 või mobiil 505 4006.

X. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner