Eesti omavalitsusjuhtide XVI suvine mitmevõistlus

Juhend

I. Eesmärk ja ülesanne
Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 4. - 5. augustil 2011. aastal Rõuge vallas Võrumaal.
Saabumine Rõuge Põhikooli (Haanja mnt 14) 4. augustil kuni kella 12.00-ni.

III. Osavõtjad
Suvisest mitmevõistlusest kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine
Võistlused korraldab Rõuge vald koostöös Eestimaa Spordiliidu Jõud, Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v.a jalgrattad.

V. Mängude alad


1.      ATV-vigursõit
2.      Golf
3.      Kummipaadi ralli
4.      Kuulijänn
5.      Jalgrattasprint
6.      Sudoku
7.      Noolevise
8.      Jalgpalli täpsuslöögid
9.      Tuletõrje riiete selgpanek

10.    Orienteerumine


VI. Paremuse selgitamine ja autasustamine
Paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kavas olevast kümnest alast
seitsme parema ala kohapunktid. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi-või paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne.
Osalemine spordialal annab täiendavalt 1 punkti, kokku on võimalik saada täiendavalt 11 punkti.
Arvestus toimub naistele ühes ja meestele kahes vanuseklassis:
- kuni 40 eluaastat ja
- veteranid üle 40 eluaasta.
Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi meenega.

VII. Majandamine
Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 115 eurot iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist ja tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 25 eurot (sisaldab toitlustamist ja majutamist).
Majutus toimub Saunamaal www.saunamaa.ee  

VIII. Registreerimine
Oma osalusest palume eelnevalt kindlasti teatada ja osavõtumaks üle kanda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele
1120050719 Swedbankis, selgitusse kirje “OVJ XVI Suvemängud” ja osaleja nimi - 25. juuliks 2011.a.
Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta.
Erandkorras võib registreerida ja osamaksu tasuda ka kohapeal sularahas.
Eelnev teatamine on vajalik võistluste paremaks korraldamiseks.
Info ja registreerimine: Rõuge Vallavalitsus
Tiit Toots, telefon 517 6261, tiit@rauge.ee 

Mängude kava

Neljapäev, 4. august
Rõuge Põhikool Haanja mnt. 14

Kuni 12.00       Saabumine, registreerimine
12.00-13.00      Lõunasöök Rõuge Põhikooli söökla
13.00               Võistluste avamine
13.30               ATV-vigursõit
14.30               Kuulijänn
15.00               Golf
16.00               Kummipaadi ralli
17.00               Jalgrattasprint

18.00               Saunad (koobas-, suitsu-, indiaani-, eesti- ja tünnisaun) ja peoõhtu Saunamaal www.saunamaa.ee


Reede, 5. august


08.30-09.15    Hommikusöök Saunamaal
Sõit Rõuge koolimajja
09.30               Sudoku
10.00               Noolevise
10.30               Jalgpalli täpsuslöögid
11.00               Tuletõrje riiete selgapanek
11.30               Orienteerumine


Saun ja lõunasöök Rõuge Põhikoolis


13.30 Lõpetamine ja autasustamine

 

Alade juhendid

 1. ATV-vigursõit
  Võistlus toimub Rõuge Põhikooli vahetus läheduses.Võistlejad läbivad aja peale etteantud distantsi.
  Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.
 2. Kuulijänn
  Võistlus toimub Rõuge Põhikooli juures. Tegu on viievõistlusega – heidetakse erinevatest asenditest (parem käsi, vasak käsi,
  eest jalge vahelt, seljaga heitesuuna poole üle pea, pea kohalt).
  Meestel 7 kg, naistel kergem kuul.
 3. Golf
  Võistlus toimub Rõuge golfiklubi väljakul. Ala võitjaks on see, kes läbib rajad kõige väiksema löökide arvuga.
 4. Kummipaadiralli
  Võistlus toimub Suurjärve kaldal. Korraldaja poolt antakse võistlejatele kummipaat, aerud ja päästevestid.
  Võistkonnas on kaks liiget, kes läbivad tähistatud võistlusdistantsi, mis kulgeb Suurjärvel ja selle vahetus
  läheduses. Start antakse Suurjärve kaldalt. Võistlejad jooksevad kummipaati kandes järveni ning läbivad järvele
  tähistatud distantsi.
  Finiš asub järve kaldal. Paarid loositakse.
  Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg.
 5. Jalgrattasprint
  Võistlus toimub Rõuge pargis. Raja pikkus umbes 1 km. Kasutatakse suusasprindile sarnast süsteemi.
  Võistluse täpne ülesehitus selgub kohapeal vastavalt võistlejate arvule.
  Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas.
 6. Sudoku
  Võistlus toimub Rõuge Põhikoolis. Kõikidele võistlejatele antakse ühesugune ülesanne.
  Paremusjärjestuse määrab õigeks lahenduseks kulutatud aeg alustades vähimast.
 7. Noolevise
  Võistlus toimub Rõuge Põhikooli võimlas. Igal võistlejal on 10 viset.
  Paremusjärjestuse määrab kogutud punktisumma.
 8. Jalgpalli täpsuslöögid
  Võistlus toimub Rõuge Põhikooli võimlas. Igal võistlejal on 5 lööki. Jalgpallivärav on jaotatud sektoriteks.
  Iga sektor annab erineva arvu punkte.
  Paremusjärjestuse määrab suurem kogutud punktisumma.
 9. Tuletõrjeriiete selgapanek
  Võistlus toimub Rõuge Põhikooli võimlas. Võistleja peab aja peale panema selga tuletõrjuja lahingriietuse
  vastavalt ettenäidatud nõuetele. Iga rikkumine annab lõplikule ajale juurde 5 sekundit.
  Paremuse määrab nõuetekohasele riietumisele kulutatud aeg.
 10. Orienteerumine
  Toimub Rõuge Põhikooli vahetus läheduses. Võistlejad läbivad aja peale kaardil ette nähtud kontrollpunktid.
  Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulutatud aeg.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Rõuge Vallavalitsus
Võrumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner