Eestimaa Spordiliit Jõud  meistrivõistlused noormeeste käsipallis
(1999.a. ja hiljem sündinud)

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2011.a. meistrid käsipallis noormeestele.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 5.-6. novembril 2011.a. Viljandi Spordihoones.
Mängude algus laupäeval, 5. novembril kell 11.00.

III  Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused käsipallis noormeestele on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 1999. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on 12 mängijat ja treener.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 30.- eurot, mis tuleb tasuda kohapeal.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII  Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed: 
Lembit Nelke - telefon 518 3807 või  lembitnelke@hot.ee

Eelregistreerimine teha hiljemalt 27.oktoobriks.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Viljandi HC

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner