Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend


 I Eesmärk ja ülesanne
1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.

II Aeg ja koht
Võistlus toimub 3. detsembril 2011. a. algusega kell 11.00 Paikuse Põhikoolis,
Paide mnt.19, Paikuse vald, Pärnumaa      Asukoht
  

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel. 

 IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit koostöös Pärnumaa Maleklubiga.
Võistluste peakohtunik on Kersti Kivioja, telefon 443 5288;
Abikohtunik  Eiki Lehemets, mobiil 5566 3688 

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:
A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1993.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 1997.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2001.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.

Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi.
 A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis.
Mõtlemisaeg on 20 minutit mõlemale mängijale.
 
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse. 

Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid(nt sisselülitatud mobiiltelefon).
Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib
olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes
määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 15 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii
.

Paarimisprogrammina kasutatakse Swiss Manageri.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
 
     a) Swiss Perfeckt
     b) Sonnenborn-Berger koefitsent  

V Ajakava
Registreerimine             10.00 – 10.55
Võistluste avamine        11.00 – 11.10
   I voor                         11.10 - 11.50
   II voor                        11.55 - 12.35
   III voor                       12.40 - 13.40
   IV voor                      13.45 - 14.25
   V voor                       14.30 - 15.10
   VI voor                      15.20 – 16.00
   VII voor                      16.05 - 16.45

Võistluste lõpetamine          17.00
  

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega.  

VII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 4 eurot täiskasvanud võistleja ja 2 eurot noore kohta ja see tasutakse Pärnumaa Spordiliidu
a/a-le 10902000890007  29.novembriks
.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.  

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 29.novembriks 2011. a  teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta, maakonna
e-mailile kiviojake@hot.ee või e-mailile kaiu.kustasson@parnumaa.ee
 
IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajalläbiviija. 

Täiendav info
Kaiu Kustasson  
514 9380


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit
 
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner