Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I. Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. meistrid lauatennises
meestele ja naistele kõikides mänguliikides.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 18.veebruaril 2012.aastal  Haapsalu Wiedemanni Spordihoones.
Võistluste algus kell 10.00 - mehed ja kell 12.00 - naised.
Saabumine kuni 9.45.
Paarismängule registreerimine lõpeb kell 14.00.

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub koha peal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate arvust.

IV. Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
Vanusepiirangut ei ole.

V. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Heikki Sool, telefon 520 5204 või e-post: sool@hot.ee

2. Registreerimine teha hiljemalt 16.veebruariks 2012.a.
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 7 eurot võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale.
Arvega tasumisel palun koos registreerimisega teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt

1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Haapsalu Lauatenniseklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner