9. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Juhend

I. Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest
ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 8.- 9.märtsil 2012 aastal Tartumaal Elvas ja Nõos.
Saabumine neljapäeval, 8.märtsil kella 11.00 - 12.00 Elvasse, Tartumaa Tervisespordikeskusesse.

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
·         mehed kuni 39
·         mehed 40+
·         naised

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldavad Elva Linnavalitsus ja  Nõo Vallavalitsus koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja Tartumaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

V. Spordialade programm

1.      Laskmine
2.      Jäähoki litri  täpsusvisked
3.      Uisutamine
4.      Suusatamine
5.      Lauatennis
6.      1:1 võrkpall liival
7.      Noolevise
8.      Korvpalli vabavisked
9.      Vormeli sõit arvutil
10.    Jalgpalliga žongleerimine

Kui ilmaolud ei võimalda,  toimub :
·         suusatamise asemel ergomeetril sõudmine (1000 m),
·         uisutamine sisetingimustes (rulluisutamine),
·         jäähokilitri visete asemel saalihokipalli visked.
 

VI. Paremuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Võitjaks osutub kümnest  alast seitsme parima alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Kohapunkte arvestatakse spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

VII. Autasustamine

1.      Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kolme paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega.
Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
2.      Vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I – III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
3.      Igal spordialal  autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.

VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 110.- EUR-i iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 35 EUR-i. (sisaldab toitlustamist, majutamist).

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 21. veebruariks 2012.a  (nimi, amet , särgi suurus ja käelisus (parem või vasak)
ning arve koostamiseks vajalikud andmed).  
Osavõtumaks  tuleb väljastatud arve alusel kanda Elva Spordiliidu arveldusarvele 221017736324 .    
Erandkorras saab registreerida võistluspaigas ja siis on osamaksu tasumine ainult sularahas.
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.
Registreerimine: elva@elva.ee   ( Elva Linnavalitsus)

Info : Jaanus Järveoja – 503 0469  või jaanus@nrg.tartu.ee  

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE TARTUMAALE!

  

Ajakava

Neljapäev, 8.märts


11.00 -12.00 -    kogunemine Tartumaa Tervisespordikeskusesse,
                        tubade reserveerimine, väike söök.
12.15     avamine
13.00     uisutamine ja  
             jäähoki täpsusvisked
15.00     suusatamine
16.00     kerge eine
16.15     lauatennis 
             ja laskmine
20.00     saun
21.00     õhtusöök, peoõhtu

Reede, 9.märts, Nõos

  9.30   1:1 võrkpall liival  ja
            noolevise
12.00    korvpallivabavisked ja
            vormelisõit arvutil  ja
            jalgpalliga žongleerimine
13.30    saun
14.00    lõunasöök
15.00    lõpetamine, autasustamine

Võistluste peakohtunikud : Marek Pihlak ja Jaak Teppan.   

Võistlusalade kirjeldus

Võistluste ajakavas ja spordialade valikus võib tulla muudatusi olenevalt  ilmastikuoludest.


1. Uisutamine
    Toimub Elva järve uisurajal. Distants ca 300 meetrit.
    Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.
2. Jäähoki visked
    Toimub Elva järvel. Sooritatakse 12 viset väravale 7 meetri kauguselt (mööda jääd - 1p., õhust - 2 p.).
3. Suusatamine
    Toimub Tartu suusamaratoni raja viimastel kilomeetritel. Distants 3 km vabastiilis, ühisstardist. 
    Stardikohtade määramisel arvestatakse eelmiste aastate KOV juhtide võistluste tulemusi ja osaleja avalduse põhjal
    ka Tartu Suusamaratoni  või Estoloppeti suusamaratonide tulemusi.
    Paremusjärjestuse määrab distantsile kulutatud aeg.
4. Lauatennis
   Toimub Tartumaa Tervisspordikeskuses. Võistluse läbiviimise süsteem selgub kohapeal.
5. Laskmine
    Toimub Tartumaa Tervisspordikeskuses. Lastakse 10 lasku elektroonilise püstoliga.
    Võidab kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
6. Võrkpall 1:1
    Toimub liival Nõo rannahallis. Võisteldakse poolel rannavõrkpalli väljakul.
    Palli saatmine üle võrgu toimub käelöögiga allpool õlga.
    Võistluse läbiviimise süsteem selgub kohapeal.
7. Noolevise
    Klassikaline noolevise (mitte Darts). Igal võistlejal on 11 viset (3 m distantsilt), arvesse läheb 10 paremat tulemust. 
    Võidab kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
8. Korvpalli vabavisked
    Toimub Nõo spordihoones.
    Paremuse määrab 20 viskest saavutatud tabamuste arv.
9. Žongleerimine jalgpalliga
    Toimub Nõo spordihoones.
    Võistleja "kõksib" jalaga palli. Igal võistlejal on harjutuse sooritamiseks aega 30 sekundit.
    Arvesse lähevad ainult puuted jalaga. Kui pall puudutab seina, põrandat vm objekt, seda puudet ei  
    loeta,kuid võistleja saab katset jätkata.   
10. Vormelisõit arvutil
    Toimub Nõo spordihoones.
    Võistleja läbib arvutimängus vormeliraja. Virtuaalset autot juhitakse komplektiga, mis sisaldab rooli ja pedaale.
    Mäng „Live for speed“ on tasuta kättesaadav Internetist (http://www.lfs.net/).
    Vali lahtrist „Try it“  „Download LFS S2“ ning seejärel „Austria:
S2 mirror link nr. 3. Järgmisel lehel valida „Live for speed   
    S2    FULL VERSION 6B“. 
    Kõik parameetrid  jäävad standardversiooni.
    Valida rallikrossi rada.


Varustus
Korraldajate poolt on tagatud hokikepp ja litter, lauatennise reketid (harrastaja tase), pallid, nooled.
Muretsetakse ka neli paari uiske.  
Suusavarustust saab laenutada, kuid nende määrimist ei korraldata.

 

Nõo Vallavalitsus
Elva Linnavalitsus
Tartumaa Spordiliit
Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner