Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis

Juhend

I. Eesmärk

Populariseerida jäähoki mängu .
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. meistrid meeste jäähokis.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 10.-11.märtsil Jõgeval, SK Pedja jäästaadionil
Mängude algus laupäeval, 10.märtisl kell 10.00.
Eelturniirid toimuvad vajadusel 3.või 4.märtsil 2012.

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit  Jõud ja viib läbi SK Jõgeva Pedja.
Võistluste peakohtunik on Kaido Poom, e-post: kaido.poom@mail.ee, telefon 5660 351

IV. Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda maakondade meeskonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suurus on 18 mängijat ( 2+ 16 ) ja treener. Võistkond lubatakse mängima juhul, kui meeskonnas on 9 mängijat.

V. Võistluste läbiviimine

Finaalturniirile pääsenud võistkondade arv ja võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist.
Korraldaja SK Pedja on pääsenud otse finaalturniirile.

Turniir toimub IIHF hokireeglite 2010 -
(väljaarvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja vastavalt käesolevale reglemendile.

Erisused IIHF reeglitest:
·         Mänguaeg 2 x 15 minutit puhast mänguaega pausiga 2 minutit.
·         Vahetult enne mängu soojendus 2 min. (lubatud mitme litriga).
·         Mängu teenindab kaks (2)kohtunikku, ajavõtja ja protokollija; mängu võib erandkorras, kokkuleppel korraldajaga
          teenindada üks (1) väljakukohtunik. 
·         Keelatud on kasutada jõumängu.
·         Keelatud on kasutada läbi õhu hoovõtmisega lööke (löökviskeid).  

Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist.
·        Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
         Mängust loobumise korral arvestatakse meeskonnale 0:5 kaotus. Võrdsete punktide  
         korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel  kõigepealt omavaheliste mängude paremust,
         selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet ja kui ka see on võrdne, otsustab paremusjärjestuse 
         üldine väravate vahe.

VI. Distsiplinaarküsimused

1. Mängija, kes on väljakult eemaldatud mängu lõpuni või kes on saanud 2 suurt karistust on automaatselt diskvalifitseeritud järgnevaks mänguks, kusjuures iga järgnev analoogne karistus, olenemata karistuse iseloomust, toob kaasa täiendava karistuse.
2. Juhul, kui meeskonnas mängis kaasa registreerimata või diskvalifitseeritud mängija, arvestatakse meeskonnale kaotus ja mängu tulemus tühistatakse.
3. Mängija, kes on eemaldatud mängu lõpuni Matš karistusega (Match Penalty) 25 karistusminutit, eemaldatakse koheselt väljakult ja on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgmiseks mänguks, lisaks võib peakohtunik koos Kaptenite Kogu otsustada suurema karistuse.. Automaatselt on üheks mänguks diskvalifitseeritud mängija, kes erinevates kohtumistes saanud 2 suurt karistust.
4. Juhul kui mängija või meeskonna esindaja või meeskonna treener kasutab mängu juhtinud kohtunike kallal füüsilist vägivalda on meeskond automaatselt turniiri lõpuni võistlustest kõrvaldatud.
5. Mängija, kes on saanud ühes mängus kaks karistust, eemaldatakse kolmanda karistuse puhul mängu lõpuni.
6. Kakluse algataja eemaldatakse mängust ja teda karistatakse 1 mängulise mängukeeluga.  Teistkordse analoogse juhtumi korral turniiri lõpuni.
7. Kakluses osaleja eemaldatakse mängust mängu lõpuni. 

Arutlusele ei tule protestid:
·         valesti fikseeritud tsoonid;
·         karistuste määramine;
·         visatud värava õigus;
Protesti esitamise korral peab sellest mängu lõppedes informeerima väljakukohtunikke ja protest tuleb fikseerida võistlusprotokollis ning protesti esitaja  peab  tasuma  65€ võistluste peakohtunikule, mis positiivse lahenduse korral tagastatakse. Protest, mis ei ole õigeaegselt fikseeritud, arutlusele ei tule.

Meeskond, kes keeldub mängu jätkamast ja lahkub väljakult, on automaatselt võistlustest kõrvaldatud.

VII. Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid ja treenerit medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid ja treenereid medali ja diplomiga.

VIII. Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 50.- EUR  tuleb tasuda  EMSL Jõud arveldusarvele.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 15.veebruariks 2012.

X. Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Kaido Poom koos Kaptenite Koguga, kuhu kuulub üks esindaja igast meeskonnast. 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Pedja

    
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner