Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises

Juhend

I. Eesmärk

1. Pakkuda Eesti maakondades elavatele laskuritele võistlusvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2012.a. meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 17.märtsil 2012.a. Pärnu – Jaagupi Spordikeskuses.

III. Võistluste korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik on, mobiil. Üldinfo Kaiu Kustasson.

IV. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti. 

V. Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine

Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:
a) 60 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - mehed (sünd. 1968-1993)
   - meesveteranid (sünd. 1967 ja varem)
b) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - naised (sünd. 1968-1993)
   - naisveteranid (sünd. 1967 ja varem)
   - neiud (sünd. 1994 ja hiljem)
   - noormehed (sünd. 1994 ja hiljem)

 

Ajakava

Avamine 9.30   suur saal (tiir) 
Püstol ja püss 60 lasku       mehed, meesveteranid    
I vahetus 10.00 - 11.45
II vahetus 12.00 - 13.45 
III vahetus 14.00 - 15.45
IV vahetus 16.00 - 17.45 
   
Püss ja püstol 40 lasku naised, naisveteranid, neiud, noormehed
I vahetus 10.00 - 11.15
II vahetus 11.30 - 12.45
III vahetus 13.00 - 14.15
IV vahetus 14.30 - 15.45
V vahetus 16.00 - 17.15
 
Vajadusel täiendav vahetus

Võistluste orienteeruv lõpetamine 18.30
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid,
kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.

Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks
suurem esi- või paremate kohtade arv.  

VI. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-,
pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga. II-III kohale tulnud võistkondi
diplomitega.

VII. Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks on 5 € iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Pärnumaa Spordiliit a/a nr. 10902000890007, 
arve esitamise soov saata e-mailile  kaiu.kustasson@parnumaa.ee).
Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Majutuse vajadus teatada eelregistreerimisel.

VIII. Registreerimine

Registreerimine teostada arvuliselt harjutuste kaupa hiljemalt 12.märtsiks 2012.a. EMSL Jõud koduleheküljel
asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on
vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed
jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX. Info

Võistluste info:  Alar Palk, mobiilil 514 6193 või telefon 4457194 (õhtuti) või e-mail alarpalk@hot.ee .
Üldinfo:            Kaiu Kustasson, mobiil 514 9380.

Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes

X. Üldiselt

1.Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.
2.Kõikidel võistkondadel palume kaasa võtta vaatetorud.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner