Eestimaa Spordiliit Jõud 2012.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, naistemaadluses ja tõstmises.

Juhend

I. Eesmärk

  1. Populariseerida raskejõustiku alasid. 
  2. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2012.a. meistrid kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses, naistemaadluses ja tõstmises.
  3. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus maadluses ja tõstmises.
     

II. Aeg  ja koht

Võistlused toimuvad  24.märtsil 2012.a. Märjamaa Spordiklubi Spordihoones (Metsanurga tee 7).
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas.
Kaalumine maadluses 10.00-10.30 võistluspaigas.
Tõstmises kaalumine 10.30-11.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks kell 11.40 spordihoonesse.

III. Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Maadlusklubi "Juhan".
Võistluste peakohtunik on Harri Koiduste, mobiil 5646 6308.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm

1. Kreeka-rooma- maadlus

Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1995-1998.
15 - 16-aastased noored võivad arsti ja treeneri eriloal võistelda täiskasvanute arvestuses.
Võistlejate paigutus  kehakaaludesse on vaba.
Noorte kehakaalud -42 kg; -46 kg; -50 kg 
Täiskasvanute kehakaalud: (15 aastased ja vanemad) -55,0 kg; -60,0 kg; -66,0 kg; -74,0 kg; -84,0 kg; -96,0 kg;  -120 kg.

2. Vabamaadlus

Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1995-1998.
15 - 16-aastased noored võivad arsti ja treeneri eriloal võistelda täiskasvanute arvestuses.
Võistlejate paigutus  kehakaaludesse on vaba.
Noorte kehakaalud -42 kg; -46 kg; -50 kg 
Täiskasvanute kehakaalud: (15 aastased ja vanemad) -55,0 kg; -60,0 kg; -66,0 kg; -74,0 kg; -84,0 kg; -96,0 kg;  -120 kg.

3. Naistemaadlus

Osaleda võivad 1998.a. ja varem sündinud naised.
Naiste kehakaalud: -40,0 kg; -48,0 kg; -55,0 kg; - 63,0 kg; -72,0 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks kõigis maadlusviisides liidetakse võistlejate kohapunktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

4. Tõstesport

Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg; -105,0  kg  ja + 105 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

Väljaspool arvestust toimub võistlus naistele. Naised võistlevad absoluutkaalus ning neid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga.

VI. Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine

1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Harri Koiduste, mobiil 5646 6308, e-post: mkjuhan@hot.ee 

2. Registreerimine teha hiljemalt 21. märtsiks 2012.a.
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale arve alusel. 
  3. Osavõtumaksuks on  5 EUR võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Maadlusklubi Juhan

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner