Eestimaa Spordiliit Jõud 2012.aasta meistrivõistlused ujumises

Juhend

I. Eesmärk

1.      Pakkuda Eesti maakondades elavatele ujujatele võistlemisvõimalusi.
2.      Selgitada EMSL Jõud 2012.a. meistrid ja paremad maakondade võistkonnad ujumises.  

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 5.mail 2012.aastal Paide ujulas Ruubassaare tee 5.
Soojendusujumine kell 11.30. Startide algus kell 12.00.

III. Korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Järvamaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Paide Ujumisklubi.
Võistluste peakohtunik on Marge Merisalu, üldinfo Piret Maaring, telefon 5333 3067.

IV. Osalejad ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlused on individuaal-võistkondlikud.
Individuaalarvestus peetakse järgmistes vanuseklassides:
-          mehed  (s.1996 ja varem)
-          naised (s.1996 ja varem)
-          poisid (s.1997 ja hiljem)
-          tüdrukud (s.1997 ja hiljem).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 13 parema tulemuse kohapunktid
sõltumata vanusegrupist ja parema teatevõistkonna kohapunktid.
I koht annab 16 punkti, II koht 14 punkti,  III koht 13 punkti jne.
Teateujumises on koefitsient 3.

Arvesse mitteminevad ujujad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Iga sportlane võib võistelda 3 vabalt valitud alal + teateujumises.
Maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures iga sportlane võib esineda vaid ühes võistkonnas.

Võistlusalad:
100 m  kompleksi                               M, P, N, T
50 m  vabalt                                       M, P, N, T
50 m  rinnuli                                       M, P, N, T
50 m  liblikat                                      M, P, N, T
50 m  selili                                         M, P, N, T
100 m  vabalt                                     M, P, N, T

4 x 50 m  vabalt teateujumine               2 M/P + 2 N/T
Teateujumises võisteldakse ühes vanusegrupis.

V. Autasustamine

Individuaalarvestuses autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat medali ja diplomiga.
Teateujumises I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medali ja diplomiga.
Võistkondlikus arvestuses võitjaks tulnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja
III kohale tulnud võistkondi diplomtega.
Korraldajal ja läbiviijal on õigus anda välja eriauhindu.

VI. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht,
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud 
andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise
andmetega.

 

Registreerimine teostada hiljemalt  3.maiks 2012.a.
Kohapeal registreerimise kinnitamine ja paranduste täienduste tegemine kella 11.00 kuni 11.30-ni.   

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 5 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Järvamaa Spordiliidu  arveldusarvele 10220024545010.
Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt

1.      Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega,
tuginedes  võistlusmäärustele.
2.      Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner