Eestimaa Spordiliit  Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

I Eesmärk

Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal ja selgitada  EMSL Jõud 2012. aasta meistrid.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 27. mail 2012. a algusega kell 10.00 Jõhvis PK Neptun petangiväljakutel.

III Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Ida-Virumaa Spordiliit, võistlused viib läbi Rene Kundla.
Võisteldakse vastavalt rahvusvahelistele petangi reeglitele.

IV Osavõtjad

Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.
Võistlusviis: trio

Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget.
Võistlusklassid: põhiklass ja naised
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.

V Maakondade paremusjärjestuse selgitamine


Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis,
II koht üks punkt vähem, III koht 2 punkti vähem jne.
Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määrav
kõrgem koht põhiklassis.

VI Autasustamine

I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali
ja diplomitega.
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga.
Korraldajal on õigus välja panna eriauhindu.                               

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 25 eurot võistkonna kohta tasuda hiljemalt 24. maiks EMSL Jõud arveldusarvele.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/  hiljemalt 24. mai kella 21ks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.


Eestimaa Spordiliit Jõud

Ida-Virumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner